Soru Evi nazardan korunmak için ne yapmalı

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 13 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Nazardan korunmak için okunan dualar


  Kur’an-ı Kerimde nazara işaret eden dört tane ayet-i kerimeler vardır. Nazarın varlığından bahseden ayetti kerimeler nazar konusuna işaret eden ayetlere gelince; bunlar, Yusuf suresindeki 67. ve 68. ayetler, Kalem suresindeki 51 ve 52. ayetler, Kehf suresi 39. ayet ve Felak Suresidir.


  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)in sünnetinde ise, göz değmesi anlamında “nazar” kavramı, nazarın nasıl etki ettiği ve nazardan korunmak için neler yapılması gerektiği konularında açık ve net bilgiler bulunmaktadır. Bundan dolayı nazar konusunda en net ve en doğru bilgiyi bizlere Hz. Peygamber (s.a.v.)in hadis-i şerifleri vermektedir.

  Hadisler

  * Ukbe b. Amir (ra.anh.)den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: “On kişi ile Rasülullah’ın huzuruna gittik. Hz. Muhammed (s.a.v) dokuzumuzun biatini kabul etti de bir arkadaşımızın biatini kabul etmedi.
  -Onda ne var ya Rasûlallah? diye sorduk. Rasûlullah (s.a.v);
  -Kolunda nazarlık vardır, buyurdu. Adam nazarlığı çıkardıktan sonra Allah'ın Rasûlü onun da biatim kabul etti ve şöyle buyurdu:
  -Kim nazarlık ve muska(yani anlamsız isyan kokan ifadelerle yazılmış ve koruyucu bir etkisinin olacağına inanarak) takarsa müşrik olur.”247

  * Abdullah b. Mesud (ra.anh)dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Bir gün eve girdiğimde hanımın boynunda bir şeyin (boncuğun) bağlı olduğunu gördüm. Onu çekip çıkardım ve şöyle dedim:
  -Abdullah’ın yakınları zengin oldular. Allah'tan gelen hiçbir delile dayanmadan ona ortak koşmaya başladılar. Rasülullah (s.a.v)ın şöyle buyurduğunu işittim:
  -Nazarlık, rukye ve tevle şirktir. Orada hazır bulunanlar dediler ki:
  - Ya Rasûlaîlah, nazarlık (muska) ve rukyeyi anladık, ya tevle nedir?
  Efendimiz (s.a.v):
  - Kocaları tarafından sevilmek için kadınların yaptıkları muska gibi bir şeydir, buyurdu.”248
  Diğer bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz (s.a.v): “(Manaları anlaşılmayan ve insanı küfre sürükleyecek bazı kelimelerle) rukye
  yapmak, nazar değmemesi için (boyun ve kollara) boncuk ve muska asmak, (muhabbet vb. maksatla) büyü yapmak (veya yaptırmak) şirktir”, buyurmuştur.249

  * Bir diğer hadis-i şeriflerinde Hz. Muhammed (s.a.v):
  “Nazar boncuğu takan kimsenin Allah işini tamamlamasın. Nazardan korunmak için çocuklarının omuzlarına ve başlarına kâfir boncuğu dikenleri Allah korumasın”250 buyurmuştur.

  * Başka bir diğer hadisi şerifte Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “Her kim bir düğüm bağlarda sonra ona üflerse sihir yapmıştır, sihir yapan da şirk koşmuştur. Her kim bir şey takınırsa (bir menfaati olur ya da zararı def eder diye inanarak nazarlık gibi bir şey takarsa) takındığı şeye havale edilir.”251

  * İbn Mesüd (r.a)un, Ümmü Veled’nin pazusuna bağlanmış (asılmış) bir nazarlık gördüğü ve onu, sert bir şekilde koparıp, parçaladığı rivayet edilmiştir.252

  Evi nazardan korunmak için dua

  Müslüman'ın işyerine ya da evine Cenab-ı Allah (c.c.) kelamını ya da Allah'a edilen bir duayı asmasının hiçbir sakıncası yoktur. Fakat nazardan korunmak için duaların ya da ayetlerin okunması yazılı olarak bir yerde durmasından daha kok fayda verir.

  Abdestli bir şekilde sirkenin içine önce 1 Fatiha süresi 3 ihlas şerif ve 100 Felak ve 100 Nas süreleri okunur. Okunup üflenirse etkisi daha çok artar. Bu sirkeli suyu her yemek yaptığında çok az bir miktar katılır. Bu sirkeli suyu evinizin içine az bir şekilde duvarlarına serpiştirebilirsiniz.


  247 İbn Mace, a.g.e., Tıb, 39(2/1167); Nesai, a.g.e. .Zinet, 17.
  248 İbn Mace, a.g.e., Tıb, 39 ( 2/1161). 73
  249 İbn Mace, a.g.e., Tıb, 39 ( 2/1167).
  250 Ebu Davud, a.g.e., Tıb, 17 (4/212).
  251 Nesai, a.g.e., Tahrim, 66/19. 252 Fahrettin er-Razi, a.g.e. , XXIII/583-584 253 Erboğa- Güç, a.g.m., s. 61.