Dua Esmai Erbain İdrisiye Tablosu

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 12 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Esmai Erbain İdrisiye Duası

  Esmai Erbain İdrisiye Tablosu.

  "SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ"

  Esmai İlahiyyeden bir ismi şerifde "Ya Rabb" dir Yani (Ey terbiye eden).

  Anlamı:
  Ortağı ve benzeri olmayan ey sübhan Allah! Bütün noksanlık dan ve acizlik den müezzehsin. Şâni-na layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenab-ı İzzetindir. Hevai nefsimle İkameti ubudiyetten firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bime-cal (güçsüz, takatsiz) kaldım. Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım Sensin. Nice yüz bin âlemi var eyle-din. Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin. Cemâl sıfatına mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden.
  Esmai idrisiyenin birinci ismi olan bu isim üç kaynak eserde 'Sübhanckc lâilahe illâ ente Ya Rabbe külli şeyin ve va-risühü» diye geçiyor. Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretlerinin Mecmuatül Ahzab isimli eserinde ise yukarıdaki isme "Ve Razikahu ve Râhimehu" ilavesi de vardır. Sensin. Hicabı zulmaniyetden (karanlık perdelerden) aciz, naciz kalbimi halâs edip envan lûtufu hakkaniyetine mazhar eden ve Rahmet nazarına nazar ettiren Sensin. Ya Rabbi! Bütün alemler mahv ve yok olmağa mahkûm. Sen ise bakisin.