Es'ad Efendi

Konusu 'Eğitim Konuları' forumundadır ve Adile tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Es'ad Efendi: İsmi Muhammed Es'ad olup, Babasının adı Muhammed Said'dir.
  1848 [H.1264] yılında Müsul'un Erbil kasabasında doğmştur.
  1931 [H.1349] yılında İzmir'in Menemen kazasında vefat etmiştir. Kabri ise Menemen'de dir.

  Bugünkü Irak Devleti sınırları içerisinde bulunan Musul'a bağlı Erbil kasabasında dünyaya gelen Muhammed Es'ad Efendi, zamanının usülüne göre ilim öğrenmiştir.

  Erbil'deki Halidiyye Dergâhı postnişîni olan babası Muhammed Said Efendinin terbiyesinde yetişti. Erbil ve Deyr'deki çeşitli alimlerden ilim öğrenmiştir.

  1870 senesinde 23 yaşında iken zahiri ilimlerden icazet, diploma almıştır. Tasavvufa karşı alaka duymuştr. Taha-i Hariri'ye intisab edip, 5 sene müddetle hizmet vede meclislerinde bulundu ve hilafet aldı.

  1875 yılında Hicaz'a giderek hac vazifesini yerine getirmiştir.
  Hac dönüşünde hocasının vefatı üzerine İstanbul'a gelmiştir. İstanblda ilk zamanlar Salkımsöğüt'te Beşirağa Dergahında misafir olarak kalmıştır. Daha sonra Bayezid Parmakkapı'da Makasçılar içindeki caminin müezzin odasına yerleşmiştir.

  Fatih Camiinde Hafız Divanı ile Molla Cami'nin Lüccetü'l-Esrar adlı eserlerini okutmuştur. Gerek verdiği dersler, gerekse etrafına toplanan kişilere verdiği vaazlarla tanındı. Dervişpaşazâde Halil Paşa, saraya davet etti ve kendisinden Arapça okumuştur. Meclis-i Meşayıh âzâlığına tekke ve dergâhların idaresiyle vazifeli meclis üyeliğine tayin olundu.Toplantı günleri Meclis-i meşayıha gitti, diğer günler Fâtih Camiine gidip derslerine devam etti. Bu arada evini Bayezid Camii İmaretinin kapısı üstündeki odalardan, meydana bakan bir odaya taşınmıştır.