Biyografi Erkam bin Ebi'l-Erkam Kimdir? Hz. Erkam'ın Kısaca Hayatı

Konusu 'Biyografiler' forumundadır ve Lasey tarafından 10 Kasım 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Erkam bin Ebi'l-Erkam Kimdir Kısaca Hayatı?

  Genç sahabilerden öne çıkanlardan biri de Erkam b. Ebi'-Erkam'dir (r.a.). Mekke'de 17 yaşında iken Müslüman oldu. İslam' ilk kabul eden ve Medine'ye ilk hicret edenlerdendir. Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşların hepsine katıldı. Okuma yazma bildiği için Hz. Peygamber'e (s.a.v.) vahiy kåtipliği yaptı.

  Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.), hayatı boyunca İslam dinine büyük hizmet ve katkılarda bulunan genç sahibilerdendir. Ancak Erkam (r.a.) denilince akla ilk gelen İslam daveti için açtığı evidir. Çünkü "Erkam'ın evi" İslam'ın ilk yıllarında ayrı ve önemli bir konuma sahiptir. Hz. Erkam'ın (r.a.) evi, Kâbe'nin batısında, hacıların hac görevini yapmak için gelip geçtikleri en işlek bir yerdeydi. Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam davetini bu evde yapmaya başladı. Çünkü bu ev kalabalık bir cadde üzerinde ve güvenli idi. Girip çıkanlar belli olmuyordu. Diğer taraftan evin geniş bir salonunun olması da İslam'ın anlatılması için uygun idi.

  Hz. Peygamber (s.a.v.) bu evde, bir taraftan Müslümanlara dini bilgiler öğretmiş diğer taraftan da Islam'a çağrı vazifesini yapmıştır. Bu sayede pek çok kişi Müslüman olmuştur. Dolayısıyla Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.), Islam davetinin ilk yıllarında dışarıdan gelen kimseler ile Mekkeli Müslümanlara İslam'ın anlatılması için bütün tehlikeleri göze alıp evini açması gibi çok önemli bir görev üstlendi. O dönemde Mekkeli müşriklerin ilk Müslümanlara uyguladıkları baskı ve işkence göz önünde bulundurulduğunda Hz. Erkam'ın (r.a.) evini Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hizmetine sunmuş olmasının önemi daha kolay anlaşılacaktır. Bu özelliğinden dolayı Hz. Erkam'ın (r.a.) evine, "Darü'Hİslam ", "Beytü'l-İslam " gibi isimler verilmiştir. Bu hizmetinden dolayı Hz. Erkam (r.a.) ve evi Müslümanlarca hep saygı ile anılmıştır.

  Hz. Erkam (r.a.), İslam tarihinde büyük önemi olan bu evi, hiç satılmamak ve mirasçı olunmamak şartıyla oğluna bıraktı. Evin ayrıca bir vakfiyesi de vardır. Bu vakfiyede şöyle yazılıdır: "Bu Erkam'ın Safa'dan az ileride bulunan evi hakkında verdiği sözü ve vasiyetidir. Arsası Harem-i Şerif'ten sayıldığından bu ev de vakfedilmiştir. Satılmaz ve mirasçı olunmaz. Buna Hişam b. As ve azatlı kölesi filan şahittir." Bu Islam tarihinde yapılan ilk vakıf olarak kabul edilir.

  Hz. Erkam (r.a.), evini sadece İslam'a çağrı için Hz. Peygamber'e (s.a.v.) açmakla kalmamış, genç bir sahabi olarak İslam ile ilgili öğrendiklerini de çevresindekilere anlatan bir davetçi olmuştur. Aldığı iyi eğitim, okuma yazma bilmesi, iletişim becerisi gibi özelikleriyle İslam dininin anlatılıp benimsenmesinde önemli görevler yerine getirmiştir. O, davetçiliği ve fedakârlığı yanında takva ve şecaat sahibi bir gençtir.