En Büyük Günahlar Nelerdir

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Beyza tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  İslam Dininde Enbüyük Günahalar

  72 türlü günah vardır ,dinimizin yasakladığı büyük günahlar
  1. Allah'a şirk koşmak.
  2. Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gâipten gaybden) haber verdiklerini iddia edenlere inanmak ve kapılmak.
  3. Allah'tan başkasına yemin etmek.
  4. Dininden dönüp mürted olmak.
  5. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip unutmak; okumasını öğrendikten sonra unutmak.
  6. Dünyaya muhabbet etmek/bağlanmak. Dünya muhabbetine düşüp âhireti unutmak, dinî vazifeleri terk etmek.
  7. Hz. Peygamber s.a.v 'e yalan/hilaf gerçek dışı) söz isnad etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek.
  8. Hz. Peygamber s.a.v 'in ashabına/sahabeye dil uzatmak/kötü söz söylemek ve onlara sövmek.
  9. Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak.

  B. İslâm'ın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

  İslâm'ın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, İslâm'ın şartlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranıları hatırlatıcı ve açıklayıcı esaslardır:

  10. Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek; cünüp gezmek.
  11. Vaktinden evvel ezan okumak ve namaz kılmak.
  12. Beş vakit namazı vakitlerinde kılmayıp kazaya bırakmak.
  13. Bir özür olmadığı halde, Ramazan orucu tutmamak, Müslümanların önünde oruç yemek.
  14. Malının zekâtını ve mahsulünün öşürünü vermemek.

  C. Helal-Haramla İlgili Büyük Günahlar

  72 Büyük Günah'ın bir kısmı, inançtan uygulamaya helal-haram konularına dairdir:

  15. Helalı helal bilip itikat etmemek; haramı/haram olanı, haram bilip itikat etmemek.
  16. Erkekler ve kadınlar, şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek.
  17. Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek.
  18. Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek; başkasının avret yerine bakmak.
  19. Kadınlar erkek elbisesi giymek; erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak.
  20. Karnı doyduktan sonra yemek/yemeğe devam etmek.
  21. Şarap ve alkollü içkiler içmek; Keyif verecek (esrar, eroin gibi uyuşturucu) şey yemek-içmek.
  22. Köpek artığını yemek.
  23. Domuz eti ve yağı yemek.
  24. Ölmüş hayvan (meyte:leş) eti yemek ve yedirmek.
  25. Birbirine nişan almak/nişan dökmek (dövme yaptırmak gibi).
  26. Faiz (riba) almak ve vermek, tefecilik yapmak .
  27. Hırsızlık etmek.
  28. Elin/başkasının malını zorla gasbetmek/cebren almak.

  D. Ahlâkla İlgili Büyük Günahlar

  72 Büyük Günah'ın önemlice bir bölümü güzel ahlâkın (ahlâk-ı hamîde) zıddı olan kötü ahlâkla (ahlâk-ı zemîme/rezîil) ilgilidir:

  29. Anaya babaya asi olmak, onları dövmek.
  30. Sıla-i rahmi terk/kat-ı rahim etmek; akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek, varsa hâcetlerini görmemek.
  31. Haset etmek.
  32. Emanete hıyanet etmek.
  33. Müslüman veya kâfir bütün insanlara hıyanet etmek.
  34. Mü'minin, imana ve İslam'ın emirlerine itaate dair olan taraflarını alaya almak.
  35. Küfür ve fuhuş sözler konuşmak.
  36. Söz/laf taşımak, koğuculuk etmek nemîme).
  37. Gıybet/dedikodu etmek.
  38. Mü'min kardeşinin hatırını/gönlünü yıkmak/kalbini kırmak.
  39. Namuslu kadınlara dil uzatmak/bir saliha/namuslu hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile sırlarını yaymak.
  40. Kadınlar, erkeklerinin yatağından kaçmak.
  41. Avretler kadınlar erinin ziyanına varmak/kocasından izinsiz ziyarete gitmek.
  42. İki kızkardeşi birden nikâh altında tutmak
  43. Ehlinin (karısının) oyluğunu ( avret ve mahrem yerlerini) anasının oyluğuna benzetmek (zıhar yapmak :Türkçede 'anam avradım olsun' demek gibi).
  44. Ehlinin anasına sövmek.
  45. Cahil kalmak; dinî vazifeleri, farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek. (Dünya ve âhiret işlerine ve dinine ait bilgileri -farzları ve haramları- öğrenmemek, cahillikten sakınmamak. Dinî hükümleri öğrenmeyenler, rahatlıkla haram işleyebilir).
  46. Cahillik ne musibettir bilmemek (Bilmediğini bilmeyen de rahatlıkla harama düşebilir).
  47. Ölçüyü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmamak , hileli yapmak .
  48. Allah Teâlâ'nın azabından emin olmak/korkmamak; kurtuluşa ermiş özel kişilerden olduğu sanısına kapılmak.
  49. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek.
  50. Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak; kendine zina ettirmek.
  51. Eşcinsel ilişkiye girmek (livâta etmek, sevicilik yapmak , kendisine livâta ettirmek).
  52. Loğusa ve âdet halinde karısına yaklaşmak/cinsel ilişkiye girmek.
  53. Mecburiyet olmadan/özürsüz elin/başkasının avretine (avradına)/karısına kızına şehvetle bakmak.
  54. Kibirlenmek/tekebbür etmek büyüklük taslamak; kendini üstün görmek; tevazudan uzaklaşmak Kibirlenip insanlara zulüm ve tahakküm etmek.
  55. Haksız yere yetim malı yemek. (Nisa, 4/10)
  56. Ölüm döşeğindeyken varisten/mirasçıdan mal kaçırmak.
  57. Yalan söylemek,
  58. Yalan/boş yere yemin etmek, çok çok yemin etmek.
  59. Yalan yere/yalancı şahitlik yapmak ; hak/doğru şahitliğe varmamak/gitmemek.
  60. Canlı bir hayvanı ateşe atmak.
  61. Cimrilik ve hasislik/nekeslik etmek (bul ve şuhh).
  62. Yapılan iyiliği başa kakmak /Bir adama iyilik edip sonra başına kakmak .
  63. Zorunlu olmayarak kahkahayla çok gülmek.
  64. Tegannî etmek (ahlâksız şarkılar söylemek).

  G. Günahlarla İlgili Büyük Günahlar

  72 Büyük Günah'ın birkaçı, günah işler yapmakla ilgilidir:

  65. Günah/küçük günah işlemekte ısrar etmek/Çok çok günahına musır olmak.
  66. Harem-i Kâbe'de günah işlemek.  72 Büyük Günah'ın son bölümü, toplumsal ve siyasî hayatla ilgilidir:

  67. Ülülemre (devletin meşru yönetimine ve kanunlarına) itaat etmemek; devlete, amirlere isyan etmek.
  68. Haksız yere, bilerek adam öldürmek.
  69. İntihar etmek.
  70. Harpte düşmandan korkup kaçmak; Allah yolunda cihadı terk etmek.
  71. Rüşvet almak ve vermek.
  72. Gücü yeten kimsenin münkeri/kötülüğü menetmemesi/engellememesi.