Efendimizin Okuduğu Kısa Dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Eylül tarafından 14 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Nebiyy-i Ekrem -Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in Çok Okuduğu Dualardan

  Tevhid Duası

  [Bu Tevhidi sabah namazlarının ardından okunması daha efdaldir]

  "La ilâhe illallahü'l-azîmül-Halim, Lâ ilâhe illallâhü Rabbü'l-Arşi'l-âzîm,

  Lâ ilâhe illallâhü Rabbü's-Semâvâti's-seb’ı ve Rabbü'l-Ardı ve Rabbü'l-Arşi'l-Kerîm".


  İltica Dualarından
  "İlâhî asaytüke bi cehlî ve kazâke, fa'fü annî bi hılmike ve rızâke, vekşif an kalbî hıcâbe ğafletî hatta erâke, yâ men lâ ta'cel bi ukûbetihî alâ men asâke, vec'al es'ade eyyâmî yevme likâke ve teveffenî, varda annî bi rahmetike, ya Erhamer-Rahimîn, ve'1-hamdü li'llâhi Rabbi'l-Alemîn".

  Anlamı: "İlahi! Cehaletim nedeniyle sana ve hükmüne karşı geldim. Hilmin ve rızanla beni bağışla. Seni görebilmem için kalbimin perdesini aç. Ey kendisine isyan edeni hemen cezalandırmayan! Sana kavuştuğum günü en mesud günüm eyle. Ey Merhametlilerin en merhametlisi benden razı olarak canımı al. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a hastır."


  Seyyidül-İstiğfar
  "Allahümme ente Rabbi la ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûu leke bi-ni'metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû la yağfirü'z-zünûbe illâ ente".

  Anlamı: "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin, senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve vadimi yerine getirmeye çalışıyorum. Yaptığım işlerin kötülüğünden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetlerini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni affet. Zira günahları yanlızca sen bağışlarsın."

  Seyyidü ' s-Salavat
  "Allâhümme sallî âlâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhime ve Musâ ve İsâ ve mâ beynehüm min'en-Nebiyyîne ve'1-Mürselîn salavâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn".

  Anlamı:"Allahım!Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam'e, Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya ve aralarında geçen diğer nebi ve elçilere rahmet et. Allahın selam ve salâtı hepsine olsun."