Efendimizin Günlük Duaları

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Beyza tarafından 26 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Peygamberimizin Günlük Duaları
  Peygamberimiz [s.a.v.] duayı yaşamının her anına yaymıştır. Duayı kimi vakit sözle bazen de yaptığı işlerle gerçekleştirmiştir. Bu yüzden duada kavli ayrıca fiili olmak üzere 2 husus vardır. Söz ile yaptığımız duaya işlerimiz ile uymamız gerekmektedir. Efendimiz [s.a.v.] gün içerisinde şöyle dua ederdi.

  Şirkten Korunmak İçin Okunacak Dua [Sabah-Akşam]
  Okunuşu: [Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi.]
  Anlamı : Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin. (et-terğıb ve et-terhib 1-76)

  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

  Okunuşu: [Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina.]
  Meali: Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun. (Ebu Nuaym)

  Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

  Okunuşu:
  [Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur.]
  Meali:
  Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır. (Buhari 11-96)


  Her Sabah Okunacak Dua

  Okunuşu:
  [Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.]

  Meali: Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır. (Ebu Davud 5067)


  Her Akşam Okunacak Dua

  Okunuşu:
  [Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.

  Meali: Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır. (İbn Mace, Dua 14)


  Yemekten Sonra Okunacak Dua

  Okunuşu: [Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin.

  Meali:
  Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun. (Ebu Davud, At'ime 15)


  Elbise Giyerken Okunacak Dua

  Okunuşu: [Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.

  Meali:
  O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi. (Tirmizi, deavat: 107)


  Camiye Girerken Okunacak Dua


  Okunuşu:
  [Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.

  Meali: Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. (Müslim, Müsafirin 68)

  Camiden Çıkarken Okunacak Dua


  Okunuşı: [Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim.]

  Meali: Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru. (Buhari, teheccüd 25)


  Helaya Girerken Okunacak Dua

  Okunuşu: [Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.]

  Meali: Allah'ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım." (İbni Mace, Teharet: 9)

  Heladan Çıkarken Okunacak Dua

  [Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.]

  Meali: Allahım! Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun. (İbni Mace, taharet 10)

  Aksırma Esnasında

  Aksıran kimsenin; [Elhamdulilllah] [Allah'a hamd olsun] demesi, o'nu işiten kimsenin de: [Yerhamukeallah] [Allah sana merhamet etsin] demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında [Yerhamukeallah] denildiğini duyunca: [Yehdina ve yehdikumullah ] [Allah bize ve size hidayet versin]. Veya, [Yehdikumullahu ve yuslihu balekum] [Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin] demelidir. (Buhari, Edep: 125)

  Vasıtaya Binerken Okunacak Dua

  Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

  Okunuşu: [Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."
  Meali: [Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz.] (Zuhruf Suresi 13-14)

  Evden Çıkarken Okunacak Dua

  Okunuşu:
  [Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.]
  Meali: [Allah'ın adını anarak evimden çıkıyorum ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. her türlü kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır.] (Tirmizi, deavat: 34)

  Eve Girerken Okunacak Dua

  Okunuşu: [Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna.]
  Meali: [Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz.] (Ebu Davud, Edeb: 112)

  Gece Uykudan Önce Okunacak Dua

  Okunuşu:
  [Bismike Allahumme emutu ve ehya.]
  Meali: [Senin adını anarak ölür ve dirilirim uyur ve uyanırım Allahım!] (Buhari, Deavat: 7)