Ecdadlarımızın Peygamberimize Hürmeti

Konusu 'Peygamber Efendimizin sünnetleri' forumundadır ve saadet tarafından 28 Mayıs 2017 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  II. Abdülhamid Hân, Peygamber âşığı müʼminlerin, O Âlemler Sultânıʼnın nurlu eşiğine yüz sürerek muhabbetlerini arz edebilmelerini kolaylaştırmak için İstanbul’dan Medîne-i Münevvere’ye uzanan bir tren yolu yaptırmıştır. Öyle ki, tren yolunun istasyonlarını da Sünnet-i Seniyye’ye uygun olması için Peygamber Efendimiz’in seferlerinde konakladığı yerlere inşâ ettirmiştir.

  DEMİR YOLU KEÇE İLE KAPLANMIŞTI

  Ayrıca Medîne Tren İstasyonuʼnu Nebiyy-i Muhterem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in rûhâniyetini rahatsız etmemek düşüncesiyle Kubbe-i Hadrâ’dan yaklaşık 2 km. uzağa yaptırmış ve Medîne içerisinde bulunan bütün raylar, -üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarmasınlar diye- keçe ile kaplatmıştır. Keçe ile döşenen bu raylar da, Allah Rasûlü’ne duyulan hürmet ve muhabbet dolayısıyla günün belli saatlerinde gülsuyu ile yıkanmıştır.

  Osmanlı’nın bu mukaddes beldelere yaptığı her hizmet, Şâir Nâbî’nin;

  Sakın terk-i edebden kûy-i Mahbûb-i Hüdâ’dır bu;
  Nazargâh-ı ilâhîdir, makâm-ı Mustafâ’dır bu!..

  “Cenâb-ı Hakk’ın nazargâhı ve O’nun Sevgili Rasûlü Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in makâmı ve beldesi olan bu yerde edebe riâyetsizlikten sakın!..” îkâzıyla başlayan na’tinde dâvet ettiği edep, hürmet, muhabbet ve hassâsiyetin âdeta müşahhas birer ifâdesi mâhiyetinde gerçekleşmiştir.

  DÜSTÛR HÂLİNE GELEN MUHABBET

  Velhâsıl ecdâdımız, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i kalplerinde öyle müstesnâ bir yere koymuşlardır ki, günlük hayatlarından, yazdıkları na’tlere kadar her sahada O’nun adını zikretmeyi ve şefâatini dilemeyi bir düstûr hâline getirmişlerdir.

  Bizler de Kânûnî Sultan Süleyman’ın Peygamber muhabbetiyle dolu gönlüne tercümân olan şu duygulu mısrâlarıyla sözlerimize son verelim:

  Nûr-i âlemsin bugün hem dahî mahbûb-i Hüdâ,
  Eyleme âşıkların bir lahza kapından cüdâ!
  Gitmesin nâm-ı şerîfin bu dilimden dembedem,
  Dertli gönlüme devâdır can bulur ondan safâ.
  Umarım her bir adın başka şefâat eyleye,
  Ahmed ü Mahmûd Ebu’l-Kâsım Muhammed Mustafâ!
  Âmîn…