Biyografi EBU SAÎD EL-HUDRİ KİMDİR? EBU SAİD EL-HUDRİ HAYATI KISACA

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve saadet tarafından 6 Aralık 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  EBU SAÎD EL-HUDRİ KİMDİR? EBU SAİD EL-HUDRİ HAYATI KISACA

  EBU SAÎD EL-HUDRÎ
  Medine’nin Hazrec kabilesinden olup daha çok künyesiyle tanınır. Hudrî nisbesini dedelerinden Hudre’ye nispetle almıştır. 612 yılında Medine’de dünyaya geldi. Babası Malik bin Sinan, annesi de Neccâroğulları’ndan Üneyse bint Ebu Harise olup Efendimiz Hz. Muhammed’e biat eden hanımlardandır. Babası Malik, İslâmiyet’in Medine’de yayılmaya başladığı ilk yıllarda müslüman oldu. Ebû Saîd (r.a.), Uhud Gazvesi’ne katılmak için Resül Ekrem (s.a.v) huzuruna çıktığı zaman on üç yaşındaydı. Babası Mâlik, gelişmiş olduğunu söyleyerek onun savaşa katılmasını istemesine rağmen Hz. Peygamber buna izin vermedi. Ebu Saîd, Hendek Savaşı ve diğer bir çok savaşa katıldı. Ayrıca Bey’atü’r-Rıdvan’da hazır bulundu. Diğer taraftan Suffe Medresesi’ne giderek çok sayıda hadis ezberledi.

  1170 hadis nakletmek suretiyle en çok hadis rivayet eden yedi sahabe arasında yer aldı. Hz. Muhammed, Kur’ân-ı Kerim’in ayetleriyle karıştırılma ihtimali sebebiyle hadislerin yazılmamasıve sadece ezberlenmesi tavsiyesine Ebu Saîd titizlikle uyduğu gibi, kendisinden hadis öğrenenlerin yazmasına da izin vermedi. Genç yaşta Resül Ekrem (s.a.v) yanında bulunan, onun terbiyesiyle yetişen Ebu Saîd, merak ettiği her şeyi ona sorar, bilmediği herhangi bir konuda Hz. Muhammed'e danışmadan hareket etmezdi. Ebu Saîd, Resül Ekrem( s.a.v) vefatından sonra kendisini tamamen hadis ilmine verdi ve bu alanda otorite olarak kabul edildi. Çok sayıda talebe yetiştirdi. Söylediği sözler ve getirdiği yorumlar sahabe döneminde büyük kabul gördü. Ebu Saîd lakabının dışında, “Medine Müftüsü” ve “İmam” lakaplarıyla anılmaya başlandı.

  Ebû Said’in Baki b. Mahled’in el-Müsned’inde mükerrerleriyle birlikte 1170, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde 955, Sahîhayn’da 111 rivayeti vardır. Bunlardan kırk üçü Sahîh-i Buhâri ile Sahîh-i Müslim’de, on altısı sadece Buhâri’nin, elli ikisi de sadece Müslim’in el-Câmi’u-s-Sahîh’inde yer almaktadır. Ebu Saîd, Hicrî 74 yılında (693/4) Medine’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. Vasiyetini yerine getirerek Cennetü’l-Bakî‘a defnedildi.

  Ebû Said el-Hudrî (r.a.)’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü şöyle buyurmuştur: “… Ve Allah’ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah’ın, yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir.” (Tirmizî, “Fedâilü’l-Kur’ân”, 25)