Duha Suresini Okumanın Faziletine Dair Hadisler

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 1 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Duha suresini okumanın faziletine dair hadisi şerifler

  Bismillâhirrahmânirrahıym.

  Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbüke ve mâ kalâ. Velel âhıratü hayrun leke minel ûlâ. Ve le sevfe yu'tıyke rabbüke fe terdâ. E lem yecidke yetiymen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke ailen fe ağnâ. Fe emmel yetiyme felâ takhar. Ve emmes sâile fe lâ tenher. Ve emmâ bi nı'meti rabbike fe haddis.

  Manası:

  Kuşluk vakti ile, karanlığı ile alemi kaplayan geceye kasem ederim ki, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Muhakkak Rabbin sana hoşnut olacağın şeyi verecektir. O, senin bir yetim olduğunu bilip de seni barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı? Ve seni fakir bulup zengin etmedi mi? O halde yetime kahretme. Dilenciye gelince onu azarlayıp kovma. Bununla beraber, Rabbinin nimetini durmayıp söyle.

  Bu sure hakkında Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki:

  "Sure-i Duha'yı okuyan kimseye Arafat'ta bana tesadüf edene verilen ecir kadar ecir verilir."

  "Sure-i Duhâ'yı okuyan kimseye mü'min erkeklerin ve mü'mine kadınların ecri kadar ecir verilir."

  "Cenab-ı Ecelli ve Alâ, Sure-i Duhâ'yı okuyan kimseye, mahşer günü ehli beytine, akrabalarına, komşularına ve dostlarına şefaat izni verir. "

  Bu sure-i edilenin bazı sırları:

  Bu sure-i celi leyi güneş doğarken ve batarken yedişer defa okuyanın bir şeyi kaybolmaz. Evinden bir şeyi çalınmaz. Evine geçimsizlik, veba, taun ve cin giremez. Hırsız ve cin girmek isterlerse manevi olarak evin demir bir sur içinde olduğunu görürler.

  İmam-ı Gazalî diyor ki:

  "Seleften bir cemaattan edilen bir rivayette, onlar bir şey yitirdikleri vakit bu sureyi okurlar ve telef ettikleri şeyi bulurlardı."

  * Kaybolan bir kimsenin ismi üzerine Duha Suresi okunursa, kısa zamanda geri dönüp ayrıldığı yere gelir. Kaybedilen bir şeyin yeri bilinemiyorsa, onun bulunması niyetiyle Duha Suresi okunur. Bi iznillah kendisine kaybın yeri bildirilir. Yahut unutulan yer bilinmiyorsa, o yer kendisine hatırlatılır.

  * Zeynüddin el-Bekrî'den rivayette deniliyor ki: "Kim her gün kırk defa okumak üzere kırk gün

  Duhâ suresine devam eder ve her gün bu sureyi belirtilen sayıda okuduktan sonra:

  "Allah'ım! Yâ Ganiyy! Beni öyle bir zenginleştir ki, ondan sonra bir daha fakirlikten korkmayayım. Beni doğru yola eriştir. Çünkü ben cahilim. " duasını okursa, Allah Teala ona her halinde kendisine hikmet öğretecek bir kimseyi gönderir. "