Dinimizde Eğitim İle İlgili Hadisler

Konusu 'Hz.Muhammedin hadisleri' forumundadır ve Beyza tarafından 21 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Eğitim ile ilgili hadisi şerifler

  Dinimiz eğitime ve ilme çok önem vermiştir. İlim sahibi olmayı en büyük mertebeye yükselmeyi, bu nedenle tüm zorluklarına rağmen ısrarla ilim öğrenmeyi tavsiye etmiştir.

  Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v) buyuruyorki: Dinde fakih bilgili olan kimse ne iyi kimsedir! Kendisine muhtaç olununca faydalı olur. Kendisine ihtiyaç olmayınca ilmini artırır.

  Kur’an’da eğitim ve öğretimin önemini gösteren pek çok ayet vardır. … Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? … (Zümer suresi, 9. ayet.),

  Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, Rabb’in sonsuz kerem sahibidir. O, insana kalemle yazı yazmayı ve bilmediğini öğretendir. (Alak suresi, 1–5. ayetler.) gibi ayetler bunlardan bazılarıdır.

  Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v)eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. Mekke döneminin zor ve meşakkatli şartlarında bile Müslümanların eğitimiyle meşgul olmuş; hicretten sonra da Medine’de inşa ettikleri mescidin bitişiğinde eğitim-öğretim faaliyetleri için Suffe denilen bir mekan tesis ederek ashabının eğitim ve öğretimine devam etmiştir. Efendimiz (s.a.v) burada bizzat kendisi ders verdiği gibi, Kur’an ve okuma-yazma öğretmek üzere öğretmenler de görevlendirmiştir.

  Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v), çocukların ve gençlerin hem maddî, hem de manevî alanlarda eğitilmeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Bilginin yaygınlaştırılmasını teşvik etmiş, insanlardan bildiklerini başkalarına öğretmelerini istemiştir. Peygamberimiz (s.a.v)eğitim ve öğretim konusunda kadın- erkek ayrımı yapmamıştır. Erkekler kadar kadınları da ilim öğrenmekle mükellef tutmuş ve aralarında fark olmadığını bir hadis-i şeriflerinde şöyle haber vermiştir: İlim öğrenmek (erkek-kadın) her Müslümana fazdır. (İbn Mâce, Mukaddime, 17)

  Efendimiz (s.a.v) kız çocuklarına özel bir önem vermiştir. Kız çocukların eğitimiyle meşgul olup, onları yetiştirenleri övenEfendimiz (s.a.v), Her kim, iki kız çocuğunu baliğ oluncaya kadar yetiştirirse, kıyamet günü ben o kimseyle şöylece yan yana bulunurum buyurmuşlar ve mübarek parmaklarını birbirine bitiştirmişlerdir. (Riyazü’s-Salihin 1/311)

  İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır. (İbni Mace, Mukaddime, 17.)

  İlim ve hikmet, Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır. (Tirmizi, İlim, 19.)

  Kim bildiği bir şeyi, sorulduğunda gizlerse kıyamet günü Allah ona ateşten bir gem vurur. (Tirmizi, İlim, 3.)