Dini İmam Nikah Nasıl Kıyılır

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Beyza tarafından 13 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  İmam Nikah Nasıl Kıyılır

  Nikah şöyle kıyılır:
  Damat yapacak kişi önce gelin ismini, örneğin Fatıma bint-i Ahmed yazar.
  gelinin şahidini , örneğin Ali bin Zeyd yazar.
  Sonra iki erkek şahidin adını yazar. Sonra damadın ismini, örneğin Hasan diye yazar.
  gelin yoksagelinin vekilinin adını yazar.
  İki tarafa sorarak, anlatıkları mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.
  İstiğfar ile besmele okur.
  (Elhamdü lillahillezî zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah. Vessalatü vesselamü ala resûlina Muhammedinillezî beyyenel-harame vel-mubah ve ala alihi ve Eshabi-hillezîne hüm ehlüssalahi velfelah) der.

  Euzü Besmele çekip, Nur suresinin 32. ayetini okur. (Sadakallahül’azîm) dedikten, sonra (Kale Resûlullah, sallallahü aleyhi ve sellem, “En-nikahü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî” sadaka Resûlullah. Bismillahi ve ala sünnet-i resûlillah) der.

  Sonra gelinin vekiline dönüp:
  (Allahü tealanın emri ve Peygamber efendimizin sünneti ile ve amelde mezhebimizin imamı, imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ile ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile, vekili olduğun gelinin şu kadar altın mehr-i müeccel ve şu kadar altın muaccel ile, talibi olan damada vekaletin hasebi ile, verdin mi?) der.

  Yine gelinin vekiline dönüp, yine (Bismillahi ve ala)dan başlayıp okur. Sen dahi, gelin damada şu kadar altın mehr-i müeccel ve aralarında malum olan mehr-i muaccel ile, vekili olduğun damad vekaletin hasebi ile, aldın mı?) der.
  (geline sorar.)

  Her ikisine üç defa sorar ve cevap alır. Ben dahi akd-i nikah ettim der. Sonra, şu duayı okur:

  (Allahümmec’al hazel akde meymûnen mubareken vec’al beyne-hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tec’al beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedinsallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübra ve aişe-te ümm-il mü’minîneradıyallahü anhüma. Ve beyne Alîyyinradıyallahü anh ve Fatıma-tez-zehraradıyallahü anha. Allahümme a’ti le-hüma evladen salihan ve ömren tavîlen ve rızkan vasi’an. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrete a’yünin vec’alna lil müttekîne imama. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahıreti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbil’ızzeti amma yesıfûn ve selamün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’alemin. El fatiha.)
   
  Son düzenleme: 13 Kasım 2013