Darda kalanlar için okunacak dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 19 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Darda Kalanlar İçin Dua

  “Subhâne Rabbike Rabbil ızzeti ammâ yesifûn ve selâmûn alel murselîn vel hamdulillâhi Rabbil âlemîn”
  “Er-rahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. ıyyâke nağbudu ve iyyâke nestaîyn”
  “Kul huvallâhu ehad. Allâhus-Samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekullehû kufuven ehad”
  “ınnâ eğtaynâ kel kevser. Fesalli li Rabbike venhar”
  “Tenzîl-el azîzir-Rahîm. Selâmun kavlen min Rabbir-Rahîm”
  “Elif, Lâm, Mim. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel Hayyul Kayyûm”
  “Yâ Erhamerrahimîn.Yâ Rabbî, Ya Rabbî, Ya Rabbi. Lâ ilâhe illâ ente. Yâ Hannânu Yâ Mennânu.Ya Bedî-us-semâvâtu vel ard. Yâ Zul Celâli vel ıkrâm”
  “ıhtinâs sırât-el müstakîm. Sırat ellezîne en`amte aleyhim. ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amennâ ve saddaknâ”
  Ya Habibi! Senin rızan için, Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) şefaati için, ---------( Baba adı ). olma,------(anne adı) . doğma, Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetinden ---------(isim)--------- olarak, senin----(esmaül hünsadan)------ (Rezzak sıfatına, Hadi sıfatına, Şafi sıfatına vs.) sıfatına sığınıyorum ve seni vekil tayin ediyorum.
  “Hasbunallâhu ve niğmel vekîl, Hasbunallâhu ve niğmel vekîl, Hasbunallâhu ve niğmel vekîl”
  Ya Habibi! Sana -------için yapılan duaların kabulü için vesileler göster ya Rabbî!
  “La ilâhe illallâh, Muhammedun abduhû Ya Resûlallah”
  “Allahume salli alâ seyyidinâ Muhammedun ve alâ âli seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed”
  “Subhâne Rabbike Rabbil ızzeti ammâ yesifûn. Ve selâmun alel murselîn. Velhamdulillâhi Rabbil âlemîn”