Dua Cuma suresinin fazileti,okunuşu ve meali

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 22 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Cuma suresinin fazileti,okunuşu ve meali.

  Cuma suresinin fazileti,okunuşu ve meali


  Cuma suresinin fazileti

  Bu mübarek sure, göklerde ve yerde bulunan herşeyin Cenab-ı Allah (c.c.) tenzili ve teşbih ettiklerini beyan ederek başlar. "Sure-i Cuma'yı okumayı adet haline getiren kimseye, müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin adedi karşılığındaki onar sevap verilir." Cuma suresini okuyanlar ve dinleyeneler Şeytanın vesveselerinden kurtulurlar..

  Zâlike fadlüllâhi yü'tîhi men yeşâ', vellâhü zül fadlil azıym. Ayetini sıklıkla okuyan ise ziyana uğramaz Allah'ın izniyle Özellikle cuma gecesi kılınan namazın ilk rekatında okunursa Cenab-ı Allahın izni ile okuyana mükafat olarak cennet verilecektir denmiştir..

  Cuma süresi 11 ayettir. Ezberlenecek kadar kısa ve kolaydır. Bu süreyi ezberleyip cuma namazlarında okumanız size inanılmaz müjdeler getirecektir Yüce Allah'ın izniyle

  "Furkan/77 ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: “Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var. "Rabbimiz buyurduki: Mü'min/60 ayette: Bana dua edin size cevap vereyim."
  Dünyada ki en hikmetli ve en değerli işlerden biri Kuran ve mealini okumaktır.Bu dünyayı değerli kılan "O" Dilemeden siz dileyemezsiniz" hükmünün olmasıdır


  Latin Alfabesi İle Cuma Süresi

  Bismillah i-r Rahman i-r Rahim Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne
  Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne  Cuma Süresi Meali Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla


  1- Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah'ı tesbih eder.
  2- O, ümmîler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler.
  3- Ve henüz kendilerine ulaşıp-katılmamış olan diğerlerine de (peygamber gönderilmiştir); O (Allah), üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
  4- Bu, Allah'ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan)ıdır. Allah, büyük fazl sahibidir.
  5- Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.
  6- De ki: "Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah'ın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın)."
  7- Oysa onlar, ellerinin öne takdim ettikleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni edemezler. Allah, zalimleri bilendir.
  8- De ki: "Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp-buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen (Allah)a döndürüleceksiniz; O da size yaptıklarınızı haber verecektir."
  9- Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
  10- Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz.
  11- Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın Katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."