Cuma suresi türkçe okunuşu

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 5 Kasım 2012 başlatılmıştır.

  1. Adile

    Adile Admin


    Cuma suresi

    Bismillâhirrahmânirrahıym.
    Yüsebbihu lillâhi mâ fıs semâvâti ve mâ fil ardıl melikil kuddûsil aziyzil hakiym. Hüvellezî bease fil ümmiyyîne rasûlen minhüm yetlû aleyhim âyâtihî ve yüzekkîhim ve yüallimühümül kitabe vel hikmete ve in kânû min kablü le fî dalâlin mübiyn. Ve âharîne minhüm lemmâ yelhakû bihim ve hüvel aziyzül hakiym. Zâlike fadlüllâhi yü'tîhi men ycşâ' vellâhü zül fadlil azıym. Meselüllezîne hummilüt tevrâte sümme lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilü esfârâ, bi'se meselül kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh, vellâhü lâ yehdil kavmez zâlimîn. Kul yâ eyyühellezîne hâdû in zeamtüm enneküm evliyâü lillâhi min dûnin nâsi fe temennevül mevte in küntüm sâdikıyn. Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vellâhü aliymün biz zâlimîn. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhü fe innehû mülâkıyküm sümme türaddûne ilâ âlimil ğaybi veş şehâdeti fe yünebbiüküm bi mâ küntüm ta'melun. Yâ eyyühellezîne âmenû izâ nûdiye lis sâlâti min yevmil cümüati fes'av ilâ zikri ilâhi ve zerul bey', zâliküm hayrun leküm in küntüm ta'lemûn. Fe izâ kudıyetis salâtü fenteşirû fil ardı vebteğû nıin fadlillâhi vezkürullâhe kesîran lealleküm tüflihûn. Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ, kul mâ ındellâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârah vellâhu hayrur râzikıyn.