Cuma namazı ile ilgili sahih hadisler

Konusu 'Hz.Muhammedin hadisleri' forumundadır ve Beyza tarafından 2 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Cuma namazı ile ilgili sahih hadisi şerifler

  Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Şüphesiz ki bugün bayramdır! Allah bu günü Müslümanlar için bayram yapmıştır! Cuma’ya gelen kimseler yıkansın! Eğer güzel kokusu varsa ondan sürünsün! Misvaka ise, iltizam gösteriniz!’ buyurdu.” (İbni Mace 1098, Tabarani Mucemu’s-Sağir 1/1291/269)

  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Herhangi biriniz Cumaya gideceği vakit gusül etsin!’ buyurdu. (Buhari 851, Müslim 844/1, Nesei 1375, Malik 1/102/5, Begavi 332, Albânî Cami 458 )

  İbni Munzir (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:
  “Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’dan rivayet ettiğimize göre o, Cuma’dan önce on iki rekât namaz kılıyordu dedi.” (Albânî el-Ecvibe 35, İbni Kayyım Zadü’l-Mead 1/421)

  Muaz bin Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cuma günü imam hutbe okurken Hibve oturuşunu yasakladı.” (Ahmed 15630, Ebu Davud 1110, Tirmizi 514, Hâkim 1069, Albânî Cami 6876)

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Kim çakıl taşlarıyla oynarsa lağv etmiş olur!’ buyurdu.”
  İbni Mace 1025, Müslim 857/27, Tirmizi 498, Begavi 336

  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cuma günü minberine yaklaştığı vakit onun yanındaki kimselere selam verir sonra minberin üzerine çıkardı. İnsanlara yüzünü döndüğü vakit onlara selam verir ve otururdu.” (İbnu’l-Münzir el-Evsad 1799, Beyhaki 3/205)

  Süleyman bin Neşit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “İbni Zübeyr Cuma günü minbere çıkar, onun üzerinde kaim olunca insanlara selam verir, sonra da otururdu.” (İbnu’l-Münzir el-Evsad 1800, Beyhaki 3/205)

  Ammar bin Yasir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:
  ‘Namazın uzunluğu, hutbenin kısa ve özlü oluşu kişinin fıkhındandır. Dolayısıyla namazı uzun, hutbeyi kısa tutun! Şüphesiz ki beyan güzel konuşma da sihirdendir’ buyuruyordu.”
  Müslim 869/47, Darimi 1/365, Hâkim 3/393, İbnu’l-Münzir el-Evsad 1797, İbni Ebi Şeybe 2/24/4, Albânî İrva 618, Beyhaki 3/208, Ahmed 4/262

  Binti Harise bin en-Nu’man (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Ben, Kâf Suresini sadece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ağzından ezberledim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her Cuma bu sureyi hutbede okurdu.”
  Müslim 873/51, Ebu Davud 1100, Nesei 1410, Ebu Yağla 7/50, İbni Huzeyme 3/144/1786, Beyhaki 3/211, Ahmed 6/463(14) Cuma Günü Hutbede Dua

  Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Akşam hariç yolculuk namazı iki rekâttir; Cuma namazı iki rekâttır. Ramazan ve Kurban Bayramı namazları iki rekâttır; Nebiniz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in diliyle noksansız tamamdır.” (Nesei 1419, İbni Mace 1064, İbni Ebi Şeybe 2/93/1, İbni Huzeyme 1425, Ahmed 1/37, Albânî İrva 638)

  Muaviye şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize bir namazı diğer bir namaza aralarında konuşmadan yahut bulunduğumuz yerden çıkmadan eklemememizi emretti!”(Müslim 883/73)

  Nafi’ (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:
  “Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) Cuma’nın farzını kıldığı zaman gider evinde iki rekât namaz kılardı. Sonra Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de işte böyle yapardı.” (Müslim 882/70)