Dua Cuma günü kehf suresini okuyup faydalanmak ister misiniz,fazileti

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve saadet tarafından 18 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Cuma günü kehf suresini okuyup faydalanmak ister misiniz,fazileti.

  Cuma günü kehf suresini okumanın fazileti

  İbni Abbâs (ra.anh) ve Ebû Hureyre (ra.anh)dan rivayet edildiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu:

  "Her kim cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi'ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme'ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek kendisine salât eder.

  Bütün hastalıklardan, özellikle karın tümörü, verem, alaca ve cüzzam dertlerinden, bir de Deccal'ın fitnesinden kendisine afiyet verilir.” (Deylemî; Zebidi, el-Ithaf: 3/291-292; Gazâlî, el-ihyâ, 1/548; Münâví, Feyzu'l-Kadîr, no:8929,6/257)


  Ebu Sa'id (ra.anh)dan rivâyet edildiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.v)şöyle buyurdu: “Her kim Cuma günü Kehf Sûresi'ni okursa, o iki cuma arasını o kimse için nür gibi parlatır.” (Hâkim, el-Müstedrek, 2/368; Beyhaki, esSünen: 3/249; Suyúti, ed-Dürru 'l-mensür, 9/476)


  Ali (ra.anh) dan rivayet edildiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu: “Cuma günü Kehf Sûresi'ni okuyan, sekiz gün içinde olacak her fitneden korunmuştur. (O arada) Deccal da çıksa ondan korunur.” (İbnü Merdøye; Suyúti, ed-Dürru'l-mensûr, 9/475; ez-Ziyâ, el-Muhtara, no:430)


  Aişe ((ra.anh)) dan rivâyet edildiğine göre, bir kere Hz. Muhammed (s.a.v): “Size, öyle bir sûre haber vereyim mi ki, azameti gökle yer arasını doldurmuştur, kendisini yazana da o kadar ecir vardır, onu cuma günü okuyan için bir dahaki cumaya ve üç gün ziyâdesine kadar (günahları) bağışlanır.

  Uyurken onun sonundaki beş (bir rivayet on) âyeti okuyanı gecenin dilediği saatinde Allâhu Teâlâ uyandırır” buyurunca Sahâbe-i Kiram: “Buyur, yâ Rasûlellâh! dediler.

  Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v): “Ashâb-ı Kehf Sûresi'dir.” buyurdu. (İbnü Merdûye, Suyüti, ed-Dürru'l-mensûr, 9/477; Zebîdî, el-İthaf: 3/292)


  Ebü Sa'id el-Hudrî ((ra.anh)dan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (s.a.v şöyle buyurdu:

  “Her kim cuma gecesi Kehf Sûresi'ni okursa, o (tilâvetin) nur(u), kendisiyle Beyt-i Atîk (Kâ'be) arasını aydınlatır.” ( Darimi, no: 3450,1/232; zebidi,el ithaf:3/241 )