Cenaze namazı ne zaman ve nasıl kılınır

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Beyza tarafından 22 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Cenaze namazı, rukû ve secdesi olmayan, tekbirle başlayıp selamla sona eren, kıbleye doğru ayakta ve abdestli olarak, güneşin doğması ve batması dışında her zaman kılınabilen bir namazdır.

  Cenaze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında dua olmak üzere bir farz-ı kifayedir.

  CENAZE NAMAZINDA OKUNAN DUALAR

  Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır, niyet edilir. İmam olan zat tekbir alarak ellerini namazda olduğu gibi bağlar. Cemaat de gizlice tekbir alarak ellerini bağlarlar. Bu tekbir bir bakıma rükün bir bakıma şarttır. Bu tekbirin arkasından hem imam hem cemaat, “ve celle senaüke” cümlesini ilgili yere ekleyerek içlerinden “Sübhaneke“yi okurlar. Ardından imam elleri kaldırmadan Allahüekber diye açıktan tekbir alır. Cemaat de ellerini kaldırmadan gizlice tekbir alır. Bundan sonra hepsi içlerinden Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okurlar. Tekrar aynı şekilde Allahüekber diye tekbir alınır. Bu tekbirden sonra ölüye ve diğer müminlere gizlice dua edilir.

  Ölünün erkek veya kadın olmasına göre yapılacak dua metinleri aşağıda verilecektir. Cenaze namazı esas itibariyle bir duadan ibaret olduğu için, bu duaları Arapça okumak şart değildir. İsteyen bu şekliyle Arapça okuyabilir, isteyen de bu duaların kendi dilindeki anlamlarını okuyabileceği gibi, benzer anlamda başka dualar da edebilir. Bu duadan sonra yine Allahüekber denilip tekbir alınır ve arkasından önce sağa sonra sola imam yüksek sesle, cemaat alçak sesle selam verir. Böylece namaz tamamlanmış olur. Vacip olan bu selam verilirken ölüye, cemaate ve imama selam vermeye niyet edilir.

  Hanefîler, cenaze namazının dua niteliğini baskın gördüklerinden Fatiha sûresinin Kur’an tilaveti niyetiyle okunmasını tahrîmen mekruh sayar, fakat dua niyetiyle okunmasında sakınca görmezler. Fatiha’nın okunması Şafiîler’e göre, diğer namazlarda olduğu gibi, cenaze namazında da bir rükündür. İlk tekbirden sonra okunması daha faziletlidir. Hanbelîler’e göre de Fatiha bir rükün olup ilk tekbirden sonra okunması vaciptir. Malikîler’e göre ise Fatiha’nın okunmaması daha iyi olup okunması tenzîhen mekruhtur.

  ERKEK İÇİN CENAZE NAMAZI DUASI

  Allahümma’ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagirina ve kebîrina. Allahümme men ahyeytehû minna fe ahyihî ale’l-islam ve men teveffeytehû minna fe teveffehû ale’l-îman. Ve hussa haze’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ve’l-mağfireti ve’r-rıdvan. Allahümme in kane muhsinen fe zid fî ihsanihî ve in kane müsîen fe tecavez anhü ve lakkihi’l-emne ve’l-büşra ve’l-keramete ve’z-zülfa, bi rahmetike ya erhame’r-rahimîn (Anlamı: Allahım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı, erkeğimizi kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü mağfiret buyur, bağışla. Allahım! Aramızdan yaşatacaklarını İslam üzere yaşat, öldüreceklerini iman üzere öldür. Şurada duran ölüye, kolaylık ve rahatlık ver, onu bağışla. Bu kişi, iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini artır; eğer kötü davranmış günahkar bir kimse idiyse, sen rahmet ve merhametinle onları görmezden gel. Ona güven, müjde, ikram ve yakınlık ile mukabele et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahım).

  Ölen kişi çocuk gibi mükellef olmayan bir kimse ise, duadaki ve men teveffeytehû minna fe teveffehû ale’l-îman (öldüreceklerini iman üzere öldür) cümlesi yerine Allahümme’c‘alhü lena feratan, Allahümme’c‘alhü lena ecren ve zuhran, Allahümme’c‘alhü lena şafi‘an müşeffe‘an (Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve ahiret azığı eyle, onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!) diye dua edilir.

  Ölen kişi kadın ise, duanın ana metni ve anlamı aynı kalmak üzere, duadaki … ve hussadan sonraki zamirler kadın yerini tutacak şekilde şöyle değiştirilir: Ve hussa hazihi’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ve’l-mağfireti ve’r-rıdvan. Allahümme in kanet muhsineten fe zid fî ihsaniha ve in kanet müsîeten fe tecavez anha ve lakkiha’l-emne.

  Bu duaları bilmeyenler kolaylarına gelen başka uygun dualar da okuyabilirler. “Rabbena atina” duası bu dualardan biridir. Ayrıca “Allahım beni, bu ölüyü ve bütün müminleri bağışla” şeklinde dua edilebilir.