Cahiliye kavramı, Cahiliye zihniyetinin oluşumu ve cahiliye zihniyetinin genel özellikleri

Konusu 'Genel Bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 12 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Cahiliye Zihniyetinin Oluşumu

  Cahiliye; ilmin zıddı, bilgisizlik, doğru olanın tersine inanma gibi anlamlara gelir. Ragıb el-Isfahani ise cahiliyeyi "bilgiden yoksunluk", "kendini bilmezlik", "ilmin zıddı" olarak tarif etmiştir. Cahiliye, Allah’ın (c.c.) indirdiği hükümleri ve bilgileri kabul etmeyip insanlar tarafından belirlenen vahye dayanmayan batıl hükümlere, düşünce ve sistemlere inanmaktır. Arap toplumunun İslam’dan önceki din ve sosyal hayat anlayışlarını ifade eder. Cahiliye başlı başına bir anlayışın adıdır. Nitekim İslam düşünürü Fârâbi, zorbalığın hakim olduğu eski zaman şehirlerine “el-Medinetü’l-Cahiliye (Cahiliye Şehri )” adını vermiştir.


  Kur’an’ın nüzulünden sonra ortaya çıkmış bir terim olan cahiliye, gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse hadis-i şeriflerde Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum, yaşayış ve davranışlarını İslamî devirden ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle genellikle Arapların İslam’dan önceki dönemine cahiliye ya da Cahiliye Dönemi denir. Bunun yanı sıra geçmiş ümmetlere gelen peygamberler döneminde de cahiliye anlayış ve davranışlarının bulunduğu Kur’an-ı Kerim’de haber verilmiştir.

  Cahiliye Dönemi inançlarının temelinde birtakım hurafeler vardır. Allah’tan (c.c.) başka varlıklardan yardım alma gayesi güden, insanın kaderini değiştirme iddiası taşıyan, insanları sağlam bilgi kaynaklarından ve sebeplere başvurmaktan alıkoyan her türlü batıl inanç ve uygulamalara hurafe denir. Hurafeler, din dışı alanlarda görülmekle birlikte dini konularda daha yaygındır. Hz. Peygamber (s.a.v.), kehanet, falcılık, sihir ve büyü gibi hurafeleri besleyen cahiliye adetleriyle mücadele etmiştir.

  Cahiliye zıhnıyetının özellıkleri:

  * Kızları Dırı Dırı Topraga Gömerlerdi
  * Fuhuş Çok Büyük Orandaydı
  * Putlara Taparlardı
  * Kumar Oynarlardı
  *Şarap içme adeti çok yaygındı (içki içerlerdi)