Büyük Günahlar Nelerdir

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Beyza tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Büyük Günahlar Nelerdir ?

  YÜCE Allah, büyük günahlardan yılan ve akrepten kaçar gibi kaçılmasını istemektedir.
  Uzak durmanız emredilen büyük günahlardan kaçınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. (Nisa, 31)
  1.Allah'a şirk koşmak.
  2.Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gâipten edenlere inanmak ve kapılmak.
  3. Allah'tan başkasına yemin etmek.
  4. Dininden dönüp mürted olmak.
  5. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip unutmak okumasını öğrendikten sonra unutmak.
  6. Dünya muhabbetine düşüp âhireti unutmak, dinî vazifeleri terk etmek.
  7.Peygamberimiz (s.a.v)'e yalan/hilaf gerçek dışı söz isnad etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek.
  8. Peygamberimiz (s.a.v) ashabınasahabeye dil uzatmakkötü söz söylemek ve onlara sövmek.
  9. Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak.
  10. Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek cünüp gezmek.
  11. Vaktinden evvel ezan okumak ve namaz kılmak.
  12. Beş vakit namazı vakitlerinde kılmayıp kazaya bırakmak.
  13. Bir özür olmadığı halde,Ramazan orucu tutmamak,Müslümanların önünde oruç yemek.
  14. Malının zekâtını ve mahsulünün öşürünü vermemek.
  15. Helalı helal bilip itikat etmemek,haramıharam olanı,haram bilip itikat etmemek.
  16. Erkekler ve kadınlar, şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek.
  17. Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişligösterişli bir şekilde süslenmek.
  18. Edep yerlerini avret mahallini açmak, başkasına göstermek başkasının avret yerine bakmak.
  19. Kadınlar erkek elbisesi giymek erkekler kadın elbisesi giymek karşı cinse benzemeye çalışmak.
  20. Karnı doyduktan sonra yemekyemeğe devam etmek.
  21. Şarap ve alkollü içkiler içmek Keyif verecek esrar, eroin gibi uyuşturucu şey yemek-içmek.
  22. Köpek artığını yemek.
  23. Domuz eti ve yağı yemek.
  24. Ölmüş hayvan meyte:leş eti yemek ve yedirmek.
  25. Birbirine nişan almaknişan dökmek dövme yaptırmak gibi.
  26. Faiz riba almak ve vermek, tefecilik yapmak .
  27. Hırsızlık etmek.
  28. Elinbaşkasının malını zorla gasbetmekcebren almak.
  29. Anaya babaya asi olmak, onları dövmek.
  30. Sıla-i rahmi terkkat-ı rahim etmek akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek, varsa hâcetlerini görmemek.
  31. Haset etmek.
  32. Emanete hıyanet etmek.
  33. Müslüman veya kâfir bütün insanlara hıyanet etmek.
  34. Mü'minin, imana ve İslam'ın emirlerine itaate dair olan taraflarını alaya almak.
  35. Küfür ve fuhuş sözler konuşmak.
  36. Sözlaf taşımak, koğuculuk etmek :nemîme.
  37. Gıybetdedikodu etmek.
  38. Mü'min kardeşinin hatırınıgönlünü yıkmakkalbini kırmak.
  39. Namuslu kadınlara dil uzatmakbir salihanamuslu hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile sırlarını yaymak.
  40. Kadınlar, erkeklerinin yatağından kaçmak.
  41. Avretler :kadınlar erinin ziyanına varmakkocasından izinsiz ziyarete gitmek.
  42. İki kızkardeşi birden nikâh altında tutmak
  43. Ehlinin karısının oyluğunu :avret ve mahrem yerlerini anasının oyluğuna benzetmek zıhar yapmak :Türkçede 'anam avradım olsun' demek gibi.
  44. Ehlinin anasına sövmek.
  45. Cahil kalmak dinî vazifeleri, farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek.
  46. Cahillik ne musibettir bilmemek Bilmediğini bilmeyen de rahatlıkla harama düşebilir.
  47. Ölçüyü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmamak , hileli yapmak .
  48. Allah Teâlâ'nın azabından emin olmakkorkmamak kurtuluşa ermiş özel kişilerden olduğu sanısına kapılmak.
  49. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek.
  50. Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak kendine zina ettirmek.
  51. Eşcinsel ilişkiye girmek livâta etmek, sevicilik yapmak , kendisine livâta ettirmek.
  52. Loğusa ve âdet halinde karısına yaklaşmakcinsel ilişkiye girmek.
  53. Mecburiyet olmadanözürsüz elinbaşkasının avretine avradınakarısına kızına şehvetle bakmak.
  54. Kibirlenmek tekebbür etmek:büyüklük taslamak kendini üstün görmek tevazudan uzaklaşmak Kibirlenip insanlara zulüm ve tahakküm etmek.
  55. Haksız yere yetim malı yemek. Nisa, 410
  56. Ölüm döşeğindeyken varistenmirasçıdan mal kaçırmak.
  57. Yalan söylemek,
  58. Yalanboş yere yemin etmek, çok çok yemin etmek.
  59. Yalan yereyalancı şahitlik yapmak hakdoğru şahitliğe varmamakgitmemek.
  60. Canlı bir hayvanı ateşe atmak.
  61. Cimrilik ve hasisliknekeslik etmek bul ve şuhh.
  62. Yapılan iyiliği başa kakmakBir adama iyilik edip sonra başına kakmak .
  63. Zorunlu olmayarak kahkahayla çok gülmek.
  64.Ahlâksız şarkılar söylemek.
  65. Günah küçük günah işlemekte ısrar etmek çok çok günahına musır olmak.
  66. Harem-i Kâbe'de günah işlemek.
  67. Ülülemre devletin meşru yönetimine ve kanunlarına itaat etmemek devlete, amirlere isyan etmek.
  68. Haksız yere, bilerek adam öldürmek.
  69. İntihar etmek.
  70. savaşta düşmandan korkup kaçmak Allah yolunda cihadı terk etmek.
  71. Rüşvet almak ve vermek.
   
  emel karaca bunu beğendi.