Bütün Vakitlerde Okunması Müstehap Olan Mühim Dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 6 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  • Enes radıyallahu anh diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok duası: Allahümme atina fîddünya haseneten vefil ahireti haseneten ve kına azabennar Allah'ım, bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver, idi. Müslim rivayetinde şu ilave vardır: Enes de dua ettiği zaman bununla dua ederdi. Duasının içinde bu da olurdu. Buharı, Daavat, 6389; Müslim. Zikir ve Dua, 2690.

  • îbn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allahümme inni es'elükel hüda vettüka velafafe velğina Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim, derdi. Müslim, Zikir ve Dua, 2721. • Sahabi Tarık bin Eşyem el-Eşcai radıyallahu anh diyor ki: Bir adam müslüman olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şöyle dua etmesini buyururdu: Allahümmağfirli verhamni vehdini veafini verzükni Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et, bana sağlık ver, bana rızık ver. Müslim'in yine Tarık'tan başka bir rivayeti de şöyledir: Ona bir adam geldi, ya Resulallah, Rabbimden isterken ne di¬yeyim, dedi.

  O da: Allahümmağfirli verhamni ve afini verzukni Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızık ver de; bu sana dünya ve ahirette yeter, dedi. Müslim, Zikir ve Dua, 2697. • Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhumadan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allahümme ya musarrifel kulub sarrif kulubena ala ta-atike Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalplerimizi ibadetine çevir, derdi. Müslim, Kader, 2654. • Enes radıyallahu anh diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allahümme inni euzu bike minel aczi velkeseli velcübni velheremi velbuhli, veuzu bike min azabil kabri, veuzu bike min fitnetil mahya velmemat ve dalaiddeyni ve ğalebetirrical Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım.

  Kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım. Buhari, Mayüteavvezü minhü, 2706. • Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma diyor ki: Ebu Bekr es -Sıddik radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme: Bana namazımda/evimde okuyacağım bir dua öğret, dedi. O da, şöyle de buyurdu: Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran/kebiren vela yağfirüz zünube illa ente fağfirli mağfireten min indi-ke, verhamni inneke entel ğafururrahim Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen affedersin.

  Beni kendi katında bağışla. Bana merhamet et. Çünkü sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Buhari, Ezan, 834; Müslim, Zikir ve Dua, 270. Ben de derim ki: Gerçi bu dua namaz zikirleri bölümünde geçmişti. Ama çok güzel ve çok nefis olduğu için her yer¬de okunabilir. • Hz. Aişe radıyallahu anha diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle derdi: Allahümme inni euzu bike min şerri ma amiltü vemin şerri malem a'mel Allah'ım, işlediğim şeylerin şerrinden ve işlemediğim şeylerin şerrinden sana sığınırım. Müslim, Zikir ve Dua, 2716. • Hz. Ali radıyallahu anhden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allahümmehdini ve seddidni/ Allahümme inni es'elükel hüda vessedade Allah'ım, bana hidayet et, bana doğru yolu göster/ Allahım, senden hidayet ve doğruluk isterim, de.

  Müslim, Zikir ve Dua, 2725. • Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allhümmeshhli diniyellezi huve ismetü emri, ve aslih dünyayelleti fiha maaşi, ve aslihli ahretilleti fiha maadi, vecalil hayate ziyadeten li fi külli hayr, vec'alil mevte rahaten li min külli şer Allahım, işimin dayanağı olan dinimi ıslah et, geçimimi sağladığım dünyamı ıslah et, dönüş yerim olan ahiretimi ıslah et. Hayatı benim için her hayırda artış eyle, ölümü benim için bütün kötülüklerden kurtuluş eyle.

  Müslim, Zikir ve Dua, 2720. • Enes radıyallahu anh diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyordum; bir adam da namaz kılıyordu. Sonra dua etti: Allahümme inni es'elüke bienne lekel hamdü lahilahe illa entel mennanü bediüs semavati velard, yazelcelali velikram ya hayyü ya kayyum Allah'ım, hamd (bütün övgüler) sana mahsustur, pek çok nimet verensin, yeri göğü örneksiz yaratansın, ey celal ve ikram sahibi, ey gerçek hayat sahibi ve yeri göğü ayakta tutan, dedi; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: Allah'a en büyük ismi (ism-i azam)la dua etti ki, bununla dua edenin duasını kabul eder ve bununla isteyenin isteğini verir, dedi. Ebu Davud, Salat, 1495; tbn Mace, Dua, 3858. • Hz. Aişe radıyallahu anha diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kelimelerle dua ederdi: Allahümme inni euzu bike min fitnetinnari ve azabin-nar vemin şerril ğina velfakr Allah'ım, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından sana sığınırım; zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ebu Davud, Salat, 1543; Tirmizi, Daavat; tbn Mace, Dua, 3838.