Berat kandilinin hikmeti nelerdir?

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Beyza tarafından 23 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Berat kandilinin sırları

  Berat Gecesi Şâban ayının 15. gecesi Berât Gecesi"dir. Borçtan, sûç ve de cezâdan kurtulmak mânasını taşıyan Berat , günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Tefsirlerde Berât gecesi ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır: Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah'u Teala Berat Gecesinde mümin kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin 4 adı vardır: "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi. Belge ve senet. ", "Rahmet Gecesi."

  " Berat , berâet" sözcüğü "el-berae" kelimesinin Türkçedekî kûllanılış biçimidir. Beri olmak, âklanmak, temiz vede suçsuz çıkmak demektir.

  "Berâet" iki şey ârasında ilişki olmâması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması yada yükümlülüğünün bulunmaması manasına gelmektedir. Mü'minlerin bu Berât gecesinde günâh yüklerînden kurtulup İlahi bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir.

  Yüce Allah Duhan suresinin 1. Ha. Mim. 2. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, 3. Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. 4. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir. buyurarak gecenin önemini bildirmiştir. Bazı alimler ayetlerin kadir gecesi hakkında nazil olduğunu söylesede, İkrime gibi bazı sahabeler Berat gecesi hakkında olduğunu rivayet etmişleridir.

  Bir kısım alimlerin, kıblenin Kûdüs'teki Mescidi-i AksA'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin Hicretin 2. senesinde Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.(TDİ." Berat " maddesi.)

  Berat Gecesinin beş ayrı hususu vardır.
  -Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
  -Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer zamanlara nispetle kat kat sevaplı olması.
  -İlâhi rahmetin bütün alemi kuşatması.
  -Yüce Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.
  -Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

  Bir rivayette bildirildiğine göre Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam Şâban'ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildî. 14. gecesi nîyaz etti üçte ikisi verildi. 15. gecesi niyaz etti, hepsi verildi.Fakat Allah'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka.

  Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu anlamları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır.(Hak Dini Kur an Dili, 5:4295)