Soru Berat Gecesi Neden Denilmiştir?

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Eylül tarafından 23 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör


  Berat Gecesi Neden Denilmiştir?
  Şaban ayının on beşinci gecesine "Beraat" isminin verilmesinin nedeni şudur: Çünkü Allah (c.c) bu gecede bütün düşmanlarına ve günahkarlarına cennetten uzaklaşma beraatını (belgesini) yazar, verir. Nitekim Allah (c.c) bir ayetinde,
  "Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir intihar!" (Tevbe 9/1.) buyurarak beraat'in bir intihar olduğunuda vurgulamıştır.

  Ayrıca bu gece, salih, takva sahibi müminlere de cehennemden kurtuluşun beratı verildiği için bu geceye beraat adı verilmiştir. Bu gecede yeryüzünde, gelecek seneye kadar olacak olan her şey bir bir yazır. Konumuzun başında geçen ayette olduğu gibi Allah (c.c). "Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir." (Duhân 44/4.) Buyurarak bu hususu belirtmiştir.

  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Şabanın orta gecesi (on beşi) oldu mu, o geceyi namazla ihyâ ediniz, gündüzünü oruç tutunuz. Zira Cenab-ı Hak güneşin batısında dünya semasına iner ve: "Yok mu mağfiret dileyen, ona mağfiret edeyim. Yok mu bir belaya maruz olan, ona afiyet vereyim. Yok mu rızık isteyen, ona rızık vereyim. Tan yeri ağırınca kadar söyler." (Beyhaki, şuabü'l-İmân, 3/379; Deylemî, Müsnedü'l-Firdevs, 1/ 259; Mübarekfûri, Tuhfetu'l- Ahvezî, 3/ 366.)

  İbn Mesud'un (r.a) rivayet ettiği bir hadiste Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
  " Bir kimse, Şaban ayının on beşinci gecesi, her rekatında Fatiha ve beş İhlas suresi okumak suretiyle yüz rekat namaz kılarsa, Allah (c.c) o kimsenin üzerine elli bin melek indirir. Her meleğin yanında nurdan bir defter bulunur ve kıyamet gününe dek bu adamın hayırlı amellerini yazarlar." (Geniş bilgi için Abdulkadir Geylani'nin Gunyetü't-Talibin adlı eserinin "Şaban Ayı" bölümüne bakınız.

  Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyuruyor ki: " Ben hak bir peygamber olarak gönderen Allah'ın adına yeminle söylüyorum ki, bu gecede bana salat-ü selam getiren kimseye, peygamberlerin, meleklerin ve tüm insanların sevabından verilir." (Hadis Gazali'nin Mişkatü'l-Envar eserinde de geçmektedir.)