Bedir savaşı özet

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Adile tarafından 24 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin


  bedir savaşı

  Hicretin ikinci yılı (M.624) Ramazan ayında Ebu Süfyan reisliğindeki büyük bir Kureyş kervanının Şam’dan Mekke’ye dönmekte olduğunun haber alınması üzerine, Peygamberimiz (s.a.v) bu kervandaki malları ganimet olarak almak için bir ordu topladı Safra denilen yere kadar geldi. Bu orduda, çeşitli vazifelerle civara gönderilenler hariç, 305 kişi vardı. Bunların 64’ü Muhacirlerden, kalanı Ensardan "Medineli Müslümanlardan" idi. Orduda üç at, 70 deve mevcuttu. Develere nöbetleşe binerek ilerlerlerdi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam dahi Ali bin Ebi Talib ve Zeyd bin Harise (ra) ile beraber bir deveye sırayla binmiştir. Muhacirinin beyaz sancağı, Mus’ab ibni Umeyr’e verilmişti. İşte, daha sonraları bütün dünyaya yayılan ve gittikleri yerlerde muzaffer olarak tarihe nam salan İslam ordularının birincisi, bu ordudur.

  Bedir savaşının 4 ismi vardır.
  a)Bedri Kübra
  b) Bedriuzma
  c)Bedri Saniye
  d)Kanlı Bedir.

  Allah ferman buyurdu:''ALLAH sizin düşkün halinize rağmen sizi BEDİR'de nüsret etti'' Bu gazanın gününe ''Yevmil Furkan''yani Kur'an günü denir.Çünkü;Kur'an bağlılarının küfür milletini perişan edişinin günüdür, çünkü, o muazzam gün,Allah ve resülüna tabi olanların izzet bulduğu
  ve küfrün başına kahırsillesinin indiği gün.İslam'ın ilk büyük harbi,İslam kılıcının büyük örsü,bu kanlı Bedir meydan muharebesinden sonra, insanlık alemi ededi şifa buldu.İslam'ın alınları kar topu atlar üzerinde, tüm dünyayı kuşatmasına yol açan Bedir.Ya karşı tarafta durum neydi?Ebu Sufyan dört nala at sürdü:''Yetişin Müslümanlar üzerimize geliyorlar'' Ebu Cehil ve Ebu Lehep başta olmak üzere tepeden tırnağa silahlı bin süvari Bedir alanında cenk etmeye başladılar.Babalar evlatlarına, evlatlar babalarına amansız kılıç salladılar.Bir ara müslümanlar güç duruma düştülerse de imdatlarına Resülun duası yetişti:'Yarab sen mutlaksın,şu iman topluluğunu helak edersen sana kulluk görevini yapan kalmayacak,''Ebu Bekir, resülullah'a dedi ki;Ya Allah'ın Habibi, sen üzülme ,Allah vaadinde durucudur.''İki rekat namaz kıldıktan sora tekrar Rab'be yakarış,hiç O Rab sevgili Habibinin duasını geriye çeviririrmi? İşte sonuç: Allah arslanları sayıca bir hayli fazla müşrikleri yerle bir ettiler.ALLAH'ın vaadi gerçekleşti.Savaş alanı tam bir dehşet görünümünde,Müslümanlar, Allah'a secde edip şükrediyorlar.H.z.Ömer başta olmak üzere sahabeler bu savaş sonucunun bir mücizeden başka bir şey olmadığı bilicindeler. Haber gecikmeden geliyor, Ebu Cehil'in leşi yerde cansız yatıyor.Allah Resülu E.Cehil'ğin leşini görünce 3 defa şükür secdesine kapandı.Diğer kafir Ebu lehep ise kurtuluşu kaçmakta bulmuş, cenk meydanında tanımadığı, hiç görmediği kişiler için şu ifadeyi kullanır:Bir hal odu işte!Birden bire,yerle gök arası beyazlar giyinmiş insanlar savaştı'' deyip hayretini gizleyememiştir. Zaten Ebü Lehep'te bu savaştan kısa bir süre sonra, başına taş yarası almış ve yedi gün sonrada layık olduğu yere bir daha geri dönmemek üzere gitti.
  Mekkeliler, oluşturdukları 950 kişilik kuvvetle Bedir'e doğru yola çıktılar.
  İki ordu karşı karşıya gelince, Arap savaşlarında gelenek haline gelen "er dileme" (Mübareze) hadisesi için taraflar içlerinden üçer kişi seçtiler. Buna göre, İslam Ordusu'ndan Hamza, Ubeyde ve Ali ile; Utbe, Ubeyde bin Haris ve Utbe bin Rabia ile karşı karşıya geldi. Her üç çarpışmayı da Müslümanlar kazandı.