Bedir savaşı ile ilgili kısa bilgiler

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Beyza tarafından 21 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Bedir savaşı kısaca

  Bedir savaşı müslimanların ilk savaşı olarak bilinmektedir.Bedir savaşında Mekkeliler ve Kureyşliler arasında olmuştur. Müslümanların bu savaşa katılması sebebi ve müslimanlar açısından önemi :
  Kureyşlilerin Müslimanlara işkence yapması ve hicrete zorlamasıydı .
  Hicretten sonra bazı mekkelilerin Müslümanların geride bıraktıkları mallarını yağmalamışlardır. ve savaş sonucu müslimanlar galiip gelmiştir.

  Kur'an'da Bedir Savaşı'yla ilgili ayetler şöyledir:

  "Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde, yahut topluca savaşa gidin."(Nisa 71)

  "Bildiğin gibi, Rabbin seni hak uğruna, öz yurdundan çıkarmıştı. Ve müminlerden bir grup tamamen isteksizdi. " (Enfâl 6) " O sırada Allah, iki gruptan birinin kesinlikle sizin olacağını vaat ediyordu. Ve siz, güçsüz ve silahsız olanın size düşmesini arzu ediyordunuz. Allah ise hakkı kendi kelimeleriyle tam bir biçimde ortaya koymayı ve küfre batmışların ardını-arkasını kesmeyi istiyordu." (Enfâl 7) "Diliyordu ki, kötülüğü temsil edenler istemese de hakkı ayan-beyan gözler önüne koysun, saçma ve tutarsız olanı hükümsüz kılsın." (Enfâl 8) "Hani siz, Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz; O, sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: 'Hiç kuşkunuz olmasın, Ben size, meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım.'" (Enfâl 9) "Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve o sayede kalpleriniz huzur ve rahatlık bulsun diye yaptı. Yardım yalnız ve yalnız Allah katındandır. Hiç şüphesiz Allah Azîz'dir, Hakîm'dir" (Enfâl 10)

  "Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir."(Enfâl 39)