Bahailik hakkında bilgi

Konusu 'İslami sözlük' forumundadır ve Adile tarafından 29 Aralık 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Bahailik ne demektir?

  Peygamber olduğunu; Kurân'ın neshedildiğini, İslâm'ın emir ve yasaklarının kaldırıldığını ve el-Beyan adlı kitabı ile yeni hükümler getirildiğini iddia eden Bâbîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed'in Tebriz'de öldürülmesi üzerine bâbî fikirleri sürdüren Tahranlı Mirza Hüseyin Ali en-Nûrî'nin kurduğu dini ekole denir. Mirza Hüseyin, Bâb Mirza Ali Muhammed'in fikirlerini benimsedi. Baba bir kardeşi Mirza Yahya en-Nûrî ile birlikte Bağdat'a sürüldü. Burada kardeşiyle Bâb Mirza'nın vekilliği konusunda ihtilafa düştü. Süleymaniye'ye gitti.

  Bir müddet sonra Bağdat'a döndü, Bâbiler etrafında toplandı. Kendisinin Bâb Mirza Ali'nin önceden haber verdiği "Allah'ın ortaya çıkaracağı zat" olduğunu ilan etti (1863). Bunun üzerine İstanbul'a, 4 ay sonra da Edirne'ye sürüldü. Bu arada fikirlerini yaymaya çalıştı. Devlet başkanlarına mektuplar yazdı. Sultan Abdülaziz, Mirza Yahya en-Nûrî'yi Kıbrıs'a, Mirza Hüseyin Ali en-Nûrî'yi ise Akka'ya sürdü (1868). Mirza Yahya 1912 yılında Kıbrıs'ta öldü. Mirza Hüseyin Ali'ye taraftarları Bahâullah (Allah'ın nuru, rahmeti ve lütfu) adını verdiler. Mirza Hüseyin, bâbîleri "bahâî" adı altında örgütledi. Akka'da 1892 yılında öldü.

  Mirza Hüseyin, el-Îkân ve Kitabü'l-Akdes adında Farça iki kitap yazdı. Bâbîliğin temel eseri olan Kitâbü'l-Akdes'in Allah'tan geldiğini ve Kur'ân'ı neshettiğini ileri sürdü. Kelimât-ü Meknûne, İbnü'z-Zi'b, Tarâzât, Kelimât-ı Firdevsiyye, İşrâkât ve Tecelliyât adlı risaleler yazdı. Mirza Hüseyin, ölümünden beş yıl önce Abdülbahâ unvanıyla oğlu Abbas Efendi'yi yerine halef tayin etti. Bahâiler, birinci dünya savaşından sonra İsrail'in Hayfa kentini merkez edindiler. Bâb Mirza Ali Muhammed'in Akka'daki mezarını Hayfa'dan Kermil dağına naklettiler. Abdulbahâ, 1921'de ölünce Bâb Mirza'nın yanına defnedildi. Abdulbahâ, ölümünden önce büyük kızından torunu Şevki Efendi'yi "Veliyy-ü Emrullah" unvanıyla halefi tayin etti. Oxford'da öğrenim gören Şevki Efendi, Bahâiliği dünyaya yaymak için çalıştı. 1957'de Londra'da ölümünden önce, çocuğu olmadığı için Bahâiliğin yönetimini "baş koruyucular" dediği 27 kişiye bıraktı. Günümüzde Bahâiler; Mahallî Ruhâni Mahfiller, Merkezî Mahfiller ve Umumî Adalet Evi adını verdikleri üç heyet tarafından yönetilmektedir. Umumî Adalet Evi, dünya Bahâileri arasından seçilen 9 kişilik üyeden oluşur. Merkezi Hayfa'dadır.


  Üyeleri burada ikamet ederler. Bahâîlikte Bahâullah'ın Kitabü'l-Akdes adlı eserindeki hükümler ve diğer emirleri, Adulbahâ ve Şevki Efendinin te'vil ve tefsîrleri esastır, bunlar değiştirilemez. İnanç ve ibadet esasları şöyledir: Mahiyeti tam olarak bilinmeyen Allah, nebi ve resullere tecelli eder. Peygamberin beşerî ve ilahî olmak üzere iki vasfı vardır. Hz. Âdem'den beri gelen bütün peygamberler Tanrı'nın zuhuru olan Bahâ'yı müjdelemek için gönderilmişlerdir. Bahâ, bütün dinlerin geleceğini müjdelediği (mev'ûd) zattır. Bütün dinler Bahâ'nın görüşlerinin bir başlangıcı olarak gönderilmiştir.


  Dinler, Bahâ'nın gelmesiyle işlevini tamamlamıştır. Kıyâmet kopmayacaktır, cennet ve cehennem birer semboldür. Cennet Tanrı'ya yolculuğu, cehennem ise yokluğa gitmeyi temsil eder. Namaz, ferdî olarak, sabah, öğle ve akşam samimi bir kalple Allah'ı anmaktır. Oruç 19. ay olan a'lâ ayında (2-21 mart) 19 gün olarak tutulur. Hac, imkânı olan erkeklere farzdır ve bab Mirza'nın Şiraz'daki evine veya Bahâullah'ın Bağdat'taki evine yapılır. Zekat malî bir vergidir. Malın beşte biri verilir. Akşam sabah Bahâullah'a ait dua ve sözleri okumak vaciptir. Çalışmak ibadettir. Ancak yılda 9 gün çalışmak yasaktır. Bu günler Bahâiliğin kutsal günleridir.
   
  Son düzenleme: 26 Mart 2014