Azaların seğirmesi neye alamet Marifetname

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 12 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Azaların seğirmesi neye alamet Marifetname

  Bazen bir insanın vücudundan herhangi bir yeri ihtilaç eder yani oynar ve bu durum nadiren vaki olan bir hal ise de size bir şeyleri haber vermek istediğini biliyor muydunuz?

  Bizim burada bahsedeceğimiz ve bahsetmek istediğimiz ihtilaç nadir olarak ve hiç bir neden olmadan birkaç defa kıpırdamak, oynamak suretiyle vaki olan ihtilaçlardır ki: Bu da bazen bir ve hatta iki gün, sık sık olarak devam eder ve sonra kendi kendine zail olup gider.

  İhtilaç(seğirme) günlerce sürer ve zail olmayıp daimi gibi bir hal alırsa onun asabi bir şey, asabi bir hal olduğunu anlayıp çaresine bakmak icap eder.

  Erzurumlu İbrahim hakkı hazretleri Marifetname adlı kitabındaki çok değerli bilgiler arasında seğirmelerin ne anlamlara geldiğini anlatmış burada sizlerin istifade etmeniz için bunlardan birkaç kavli beyan ederek açıklayacağız.

  Marifetname & Seğirmeler ve Anlamları

  Tepenin sağının seğrimesi: Büyüklüğe işarettir.
  Tepenin solunun seğrimesi: Makam sahibi olmaya delaletdir.
  Başın sağ tarafı seğrise: Devlet, büyüklük ve saadete işarettir.
  Başın sol tarafının seğrimesi: Nimet, refah ve saadeti ve rahatı icab eden hale delalet eder.
  Şakakların sağ tarafının seğrimesi: Hayır haber almaya delalet eder.
  Şakakların sol tarafının seğrimesi: Hayır haber almaya delalet eder.
  Alnın sağ tarafının seğrimesi: Neşeli olmaya ve zevke delalet eder.
  Alnın sol tarafının seğrimesi: Herhangi bir yerden haber gelmeye delalet eder.
  Kaşın sağ tarafının seğrimesi: Dostluk ve faideye delalet eder.
  İki kaşın ortasının sağı seğrise: Rızka delalet eder.
  İki kaşın ortasının solu seğrimesi; Kedere delalet eder.
  Kaşın kuyruğunun sağının seğrimesi: Mahzun olmaya delalet eder.
  Kaşın kuyruğu solunun seğrimesi: Zevk ve sürûra delalet eder.
  Gözün üst kapağı sağının seğrimesi: Fenadır.
  Gözün üst kapağı solunun seğrimesi: İyidir.
  Göz bebeği sağının seğrimesi: Kedere delalet eder.
  Göz bebeği solunun seğrimesi: Sürûra delalet eder.
  Göz kuyruğu sağının seğrimesi: Sevgi ve muhabbete delalet eder.
  Göz kuyruğu solunun seğrimesi: Mala delalet eder. .
  Gözün alt kapağı sağının seğrimesi: Keder ve hiddete delalet eder.
  Gözün alt kapağı solunun seğrimesi:Kedere ve hiddete delalet eder.
  Yanağın sağının seğrimesi: Hayır ve sürûra delalet eder.
  Yanağın solunun seğrimesi: Mal ve kara delalet eder.
  Burnun sağının seğrimesi: Kahır ve kedere delalet eder.
  Burnun solunun seğrimesi: Neşeye Huzura delalet eder.
  Üst dudağın sağının seğrimesi: Rızka delalet eder.
  Üst dudağın solunun seğrimesi: Zevk, sürür ve sevinçlilige delalet eder.
  Dudak köşesinin sağının seğrimesi: Zarara delalet eder.
  Dudak köşesinin solunun seğrimesi: Kara delalet eder..
  Alt dudağın sağının seğrimesi: Haber ve faideye delalet eder.
  Alt dudağın solunun seğrimesi: Haber ve faideye delalet eder.
  Çenenin sağının seğrimesi: Zevk ve sürûra delalet eder.
  Çeniniıı solunun seğrimesi: Zevk ve sürûra delalet eder.
  kulağın sağının seğrimesi: İyi haber almaya delalet eder.
  Kulağın solunun seğrimesi: İyi haber almaya delalet eder.
  Boğazın sağının seğrimesi: Mal ve paraya delalet eder.
  Boğazın solunun seğrimesi: Gam ve kedere delalet eder.
  Omuzun sağının seğrimesi: Gam ve kasavete delalet eder.
  Omuzun solunun seğrimesi: Hüzün ve endişeye delalet eder.
  Pazunun sağının seğrimesi: Genişlik ve rızka delalet eder.
  Pazunun solunun seğrimesi: Kesret-i mala (mal çokluğuna) delalet eder.
  Sağ dirseğinin seğrimesi: Hoş ve iyi habere delalet eder.
  Sol dirseğinin seğrimesi: Hoş ve iyi habere delalet eder.
  Sağ kolunun seğrimesi: Eğlence ve zevke delalet eder.
  Sol kolunun seğrimesi: Düşünce ve kedere delalet eder.
  Sağ bileğinin seğrimesi: Mal ve kara delalet eder.
  Sol bileğinin seğrimesi: Zarar ve hasara delalet eder.
  Sağ elin arkasının seğrimesi: Hüzün ve melale delalet eder.
  Sol elin arkasının seğrimesi: Şeref ve itibara delalet eder.
  Sağ elin avuç içinin seğrimesi: Rızk ve mala delalet eder.
  Sol elin avuç içinin seğrimesi: Rızk ve mala delalet eder.
  Sağ elin baş parmağının seğrimesi: Yol ve sefere delalet eder.
  Sol elin baş parmağının seğrimesi: Meram ve maksadın hasıl olacağına delalet eder.
  Sağ elin şehadet parmağının seğrimesi: Muvaffakiyete, muvaffak olmaya delalet eder.
  Sol elin şehadet parmağının seğrimesi: Muvaffakiyete, muvaffak olmaya delalet eder.
  Sağ elin orta parmağının seğrimesi: Hüzün ve kedere delalet eder.
  Sol elin orta parmağının seğrimesi: Zevk, sürür ve sevinçliliğe delalet eder.
  Sağ elin üçüncü parmağının seğrimesi: Büyüklüğe ve mevkiye delalet eder.
  Sol elin üçüncü parmağının seğrimesi: Gam ve kedere delalet eder.
  Sağ elin küçük parmağının seğrimesi: Mal ve rızka delalet eder.
  Sol elin küçük parmağının seğrimesi: Hoş haber almaya delalet eder.
  Göğsün sağının seğrimesi: Hüzün ve kedere delalet eder.
  Göğsün solunun seğrimesi: Zevk ve sürûra delalet eder.
  Sağ meme seğrimesi: Mal ve mansıba delalet eder.
  Sol memenin seğrimesi: Mal ve mansıba delalet eder.
  Karnın sağının seğrimesi: Vüsul bulmaya, buluşmaya delalet eder.
  Karnın solunun seğrimesi: Dedikoduya delalet eder.
  Göbeğin sağının seğrimesi: Keder ve kasavete delalet eder.
  Göbeğin solunun seğrimesi: Sürür ve zevke delalet eder.
  Sağ böğürün seğrimesi: Zahmet ve meşakkate delalet eder.
  Sol böğürün seğrimesi: Mal ve genişliğe delalet eder.
  Sağ oyluğun seğrimesi: Muhabbet ve sevgiye delalet eder.
  Sol oyluğun seğrimesi: Erkek evlada delalet eder.
  Sağ kasığın seğrimesi: İzdivaca ve cimaa delalet eder.
  Sol kasığın seğrimesi: Haber almaya, haber işitmeye delalet eder.
  Alet-i tenasüliyenin sağının seğrimesi: Evlada delalet eder.
  Alet-i tenasüliyenin solunun seğrimesi: Gam ve kedere delalet eder.
  Mak'adın sağının seğrimesi: Mal ve genişliğe delalet eder.
  Mak'adın solunun seğrimesi: Yol, yola çıkma ve sefere delalet eder.
  Sağ kalçanın seğrimesi: sürur ve sevinçliliğe delalet eder.
  Sol kalçanın seğrimesi: Sefer ve azimete delalet eder.
  Sağ dizi seğrimesi: Hüzün ve kedere delalet eder.
  Sol dizi seğrimesi: Neş'e ve sürûra delalet eder.
  Sağ diz kapağı altının seğrimesi: Yolculuğa ve sefere delalet eder.
  Sol diz kapağı altının seğrimesi: Hüzün ve kedere delalet eder.
  Sağ baldırın seğrimesi; Mal ve rızka delalet eder.
  Sol baldırın seğrimesi: Rütbeye delalet eder.
  Sağ baldırın ön tarafının seğrimesi: Yolculuk ve sefere delalet eder.
  Sol baldırın ön tarafının seğrimesi: Rızka delalet eder.
  Sağ topuğun seğrimesi: Mal ve servete delalet eder.
  Sol topuğun seğrimesi: Ayrılık-ve firaka delalet eder.
  Sağ ökçenin seğrimesi: Yolculuk ve sefere delalet eder.
  Sol ökçe'nin seğrimesi: Yolculuk ve sefere delalet eder.
  Sağ ayağın üstünün seğrimesi: Hüzün gam ve kedere delalet eder.
  Sol ayağın üstünün seğrimesi: Zevk ve sefaya delalet eder.
  Sağ ayağın altının seğrimesi: Yol, yolculuk, sefere delalet eder.
  Sol ayağın altının seğrimesi: Şeref ve itibara delalet eder.
  Sağ ayağın baş parmağının seğrimesi: Mala delalet eder.
  Sol ayağın baş parmağının seğrimesi: Murada vasıl olmaya delalet eder.
  Sağ ayağın ikinci parmağının seğrimesi: İyi haber gelmesine delalet eder.
  Sol ayağın ikinci parmağının seğrimesi: İyi haber gelmesine delalet eder.
  Sağ ayağn üçüncü parmağının seğrimesi: Kavga ve nizaa delalet eder.
  Sol ayağın üçüncü parmağının seğrimesi: Kavga ve nizaa delalet eder.
  Sağ ayağının dördüncü parmağının seğrimesi: Cidal, şiddetli muhasama ve nizaa,delalet eder.
  Sol ayağın dördüncü parmağının seğrimesi: Zevk ve sürura delalet eder.
  Sağ ayağın küçük parmağının seğrimesi: Rızk ve mala delalet eder.
  Sol ayağın küçük parmağının seğrimesi: Rızk ve mala delalet eder.

  Not; Bu Bilgiler İbrahim HAKKI Hazretlerinin ihtilacnamesidir
  Bu ihtilaç bazı insanlarda daimi ve tabii bir hal gibi olup her zaman vücudundan bir yeri günlerce, sık sık seğirirse, O halde bu durum bir hastalıktır. Bu halden, bu durumdan hayra ve şerre delil getirmek doğru olmaz. Ekseriya bu hal asap bozukluğu neticesi olacağından tedavi etmek en doğru şeydir.