Avrupa günü ile ilgili yazılar

Konusu 'Eğitim Konuları' forumundadır ve Adile tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Avrupa Konseyi beş Mayıs 1949 tarihinde kurulmuştur. Avrupa Konseyine üye ülkeler, Konseyin kuruluş günü olan.”5 Mayıs”ı “AVRUPA GÜNÜ” olarak kabul ettiler. Her yıl, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde beş Mayıs günü Avrupa Günü olarak kutlanır. AB ise henüz AET iken planın açıklandığı 9 Mayıs’ı Avrupa Günü ilan etmiştir. Avrupa Konseyi’nin kuruluşu, amacı,ilkeleri anlatılır. Çalışma organları tanıtılır. İnsan Hakları Sözleşmesi okunur.
  Okullarımızda da aynı çalışmalar yapılır. Milletlerarası ilişkilerin geliştirilmesi, barışın takviyesi ve önemi anlatılır.

  Avrupa Birliği çalışmaları, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 1948 senesinde Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg dışişleri bakanlarının toplanması ile ciddi bir şekilde ele alındı. Görüşmeler sonunda on sekiz üyeli bir komite kuruldu. Bu komite Avrupa Konseyi’nin kuruluş hazırlıklarını tamamladı. 5 Mayıs 1949 tarihinde kuruldu. Konseyin statüsü Fransa, ingiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, isveç, İtalya başbakanları tarafından imzalandı. Türkiye, Federal Almanya, Avusturya, İspanya, Yunanistan, Malta, Kıbrıs, İzlanda ve İsveç de konseye üye oldular. Avrupa Konseyi’nin merkezi, Fransa’nın Strasburg (Sıtrazbuk) kentindedir.

  Avrupa Konseyi’nin organları ve görevleri şu şekildedir:

  1. Bakanlar Komitesi: Üye ülkelerin dışişleri bakanlarından meydana gelir, Kuruluşun en yüksek ve de yetkili organıdır.

  2. Danışma Asamblesi: Üye ülkelerden Konsey merkezine gelen milletvekillerinden (parlamenterlerden) meydana gelir.

  3. Sekreterya: Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısından meydana gelir. Konseyin devamlı görevlerini yapar ve iyi bir şekilde yürütür.

  Avrupa Konseyi kurulduktan sonra Avrupa ülkeleri arasında daha çok yakınlaşma sağlandı, savaş tehlikeleri azaldı. Barış içinde yaşamanın önemi artı. Avrupada yaşayan insanlar, savaş korkusundan uzak, barış içinde mutlu bir hayata kavuştular.

  AVRUPA KONSEYİ’NİN AMAÇLARI

  1- Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde demokrasinin yerleşmesini ve yaşamasını sağlamak.

  2- Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak.

  3- Hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek.

  4- Üye ülkelerin ekonomik yönden gelişmelerine yardımcı olmak.

  5- Üye ülkelerin sosyal,kültürel yönden üstün bir seviyeye ulaşmalarını sağlamak.

  Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, dört Kasım 1950 tarihinde “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul ettiler. Bu sözleşme ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki hakların, Avrupa ülkelerince gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla ortak çalışma yapılmasını öngörüyor.

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yazılı hakların korunması amacıyla “Avrupa İnsan Hakları Divanı” kurulmuştur. Sözleşmede tanınan haklara uymayan veya kısmen uyan üye ülkeler hakkında bu divana başvurulur. Yanlış davranışlar ve uygulamalar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun bir şekilde düzeltilir. Böylece sözleşme hakları da yerine getirilmiş olur.