Ateizm savunduğu inancı nedir

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve Beyza tarafından 14 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Ateizmin özellikleri nelerdir?

  Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanır. Teizm deyimi usu ve iradesi olan kişisel bir tanrının varlığını ileri sürmekle vahyi inkar ederek herkesin kendi aklına tabi olmasını ileri süren teizmin Allah ile alemi bir sayan panteizmin, Allah’ı ve dini inkar eden ateizmin, çoktanrıcılığı kabul eden politeizmin karşısındadır. Bağnaz dinsel bir felsefe öğretisidir, bilimi yadsır. Tanrıya insansal duygular yükleyen biçimine kişisel teizmin , tanrıyı tüm nesneleri nedeni sayan biçimine ussal teizm denir.


  Teizm, her şeyden önce bir Tanrı veya tanrıların var olduğu kabulünün üzerine kurulmuş bir düşünce yapısıdır.Teist görüşte tanrı veya tanrılar yaratılmamışlardır, olmuş ve olacak her şeyi bilirler, sonsuz kudrete sahiptirler, zaman ve mekândan bağımsızdırlar, bilinen şeyler ile benzerlikleri yoktur.

  Teizmde çoğunlukla Tanrı veya tanrıların evrenin işleyişine müdahale ettikleri inancı hakimdir. Klasik teizm, anılan özelliklere sahip Tanrı veya tanrıları kabul ederek her şeyi bu referans noktasından hareket ile açıklamaya çalışır.


  Tanrıya inanma anlamına gelir, Tanrıya inanmama anlamına gelen Ateizm’e karşıdır. Teizm, Tanrının varlığını ve onun evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve egemeni olduğunu kabul eden dini felsefedir. Teizme göre Tanrı öncesiz ve sonrasızdır. Dünyayla sürekli ilişki içindedir. Evrende olup biten her şey onun iradesinin ürünüdür. Tanrının varlığını akıl yoluyla kanıtlamak için kanıtlar ileri sürülmektedir. Bunlar;
  Ontolojik kanıt
  Kozmolojik kanıt
  Düzen ve amaç kanıtı
  Ahlak kanıtı
  Dini tecrübe kanıtı
  Teizm Nedir

  Bu anlayışa göre Tanrı yaratıcıdır, oluşun kaynağı ve koruyucusudur. Tanrı güç, gerçeklik ve değer bakımından en yüksek varlıktır. Ezeli ve ebedi olan salt akıl ve iyilik olan yüce bir iradedir. Teistler Tanrının varlığını bazı kanıtlarla temellendirmeye çalışmışlardır. Ontolojik Kanıt Tanrı kavra…

  Bu başlıkla ilgili :
  Bu anlayışa göre Tanrı yaratıcıdır, oluşun kaynağı ve koruyucusudur. Tanrı güç, gerçeklik ve değer bakımından en yüksek varlıktır. Ezeli ve ebedi olan salt akıl ve iyilik olan yüce bir iradedir. Teistler Tanrının varlığını bazı kanıtlarla temellendirmeye çalışmışlardır.

  Ontolojik Kanıt
  Tanrı kavramından Tanrının varlığını çıkartmaktır. Bu kanıtlama, Ortaçağda St. Anselmus ve Yeniçağda Descartes tarafından geliştirilmiştir.
  Hudus (Varlığın ortaya çıkması) Kanıtı
  Sonradan meydana gelen her şey, mantıken onu meydana getiren bir varlığa muhtaçtır. Evren de zaman içinde sonradan meydana geldiğine göre, onu meydana getiren varlık Tanrıdır.

  Erdem Kanıtı
  Bu kanıtı St. Thomas kullanmıştır. Bu kanıtlamaya göre, Evrende var olanların bir mükemmellik sıralaması vardır. Bu sıralamanın en üst katında bulunan, her şeyin en mükemmeli olan Tanrıdır.

  Ahlâki Kanıt
  İnsan iyilik yapmaya, kötülüklerden kaçınmaya eğilimlidir. Bu bir ahlâk yasasıdır. Bu yasa öğrenilmemiştir; özümüzde, vicdanımızda hazır olarak bulunur. Bunu insana kazandıran Tanrıdır.

  Teistler, Tanrının varlığını nedensel olarak kanıtlamak isterler. Her bir şeyin bir nedeni vardır. Her bir neden, başka bir nedenin sonucudur. Bu nedensellik zincirini sonsuza kadar götürmek, insan aklı için mümkün olmadığından, kendisi sonuç olmayan nedende durulur. İşte, teizme göre ilk neden Tanrıdır. 2. Alternatif : Teizm

  Teizm, Tanrıcılık Tanrı inancı üzerine kurulu felsefe görüsü.
  Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşlerden biridir. Diğerleri ise Deizm , Panteizm ve Pan-enteizm’dir. Teist görüşler , aşağıda sıralanan kuramlardan hareketle tanrı’nın varlığını ispat etmeyi amaçlarlar. Teizmi veya teist görüşleri benimseyenlere teist denir.Batı Felsefesinde Teist Kuramlar (Tanrı’nın Sıfatları)

  Tanrı Mükemmeldir (Ontolojik Kuram) : Tanrı’nın varlığını var olması ile açıklar. Tanrı’nın her bakımdan kusursuz olduğunu ifade eder. Diğer kuramların hepsini kapsar. İlk olarak 11. yüzyılda Aziz Anselmus tarafından proslogium adlı eserinde ortaya atılmıştır. 15. yüzyılda Dekart Meditasyonlar isimli eserinin ikinci bölümünü bu konuya ayırmıştır.

  Tanrı Yaratıcıdır ( Varlığın ortaya çıkması kuramı): Var olan her şey, mantıken onu yaratan bir varlığa muhtaçtır. Evren de zaman içinde sonradan meydana geldiğine göre , onu meydana getiren varlık Tanrı’dır.

  Tanrı sonsuz güçlüdür : Tanrı’nın gücü her şeye yeter , sınırsızdır. Dekart’a göre bu güç tamamen sınırsızdır , Aquinas gibi diğer bazı filozoflar ise bazı sınırları olduğunu belirtmiştir.

  Tanrı her şeyi bilir.
  Tanrı zaman ve mekandan bağımsızdır.
  Tanrı kendi kendine yeterlidir.
  Tanrı tarifsizdir.
  Tanrı duygulardan bağımsızdır.