Aşure günü neler yapılır

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Beyza tarafından 14 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Aşure Günü yapılması gereken Şeyler?

  Aşure günü özel


  Aşure Günü Yapılması lazım olan şeyler

  Aşure günü kim zerre kadar sadaka verirse cenab-ı Hak o kimseye Uhud dağı kadar sevap verir.O sevabı Mizana koyar.
  Bir kimse O gün ilim veya zikir meclisinde hazır olursa Cenabı Hakkın onu cennete girdirmesini üzerine vacip olur.
  Aşure günü üç yüz kere '' Ya Razzak'' Okuyanın bir sene rızkı bol olur.
  O gün on Mümine selam veren bütün ehli imama selam vermiş gibi sevaba nail olur.
  Aşure Günü bir yetimin başını okşayan o yetimin başındaki kıllar kadar cennet derecesine ulaşır.
  Bir kimse Aşure günü evinin nafakasını artırırsa bütün sene boyunca o evde rızık bolluğu has olur. Muharremin dokunu onuna bağlayan gece Hz.Allah Teala suları zemzem aktırır. O gece akan sular ile yıkanılırsa bütün ev halkı şifa bulur.
  Yetmiş kere ''Hasbiyallahü ve ni'mel vekil veni'mel Mevla ve ni'men nasir.Gufraneke rabbena ve ileyke'l masir'' denir. Çok Tevbe edilir Üç yüz on üç defa '' La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin'' denir.Gusül Abdesti alınır.Bir Mümine iftar ettirilir.Hasta ziyaret edilir

  Aşuere günü dört rekat namaz kılınır.

  Fatihadan Sonra elli bir kere ihlas suresiokunur. sonra yüz kere salavat-ı şerife getirirlir.

  Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif

  Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif )

  Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalıdır!

  Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir hastalıktan şifa bulur. (Hadis-i Şerif )

  Aşurenin faziletinden faydalanın Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler
  ve salihlerin ibâdetleri kadar sevaba kavuşur. "Hadis-i Şerif"


  Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini alınmalıdır

  Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. (Hadis-i Şerif )


  Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur.(Hadis-i Şerif )

  Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif )

  Aşure günü, ailesini memnun eden, bütün yıl nafakası geniş olur. (Hadis-i Şerif )

  Aşure günü günü, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

  Dua Okunmalı "Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş'

  Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

  Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

  Namazdan sonra 100 defa: "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
  Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn"

  Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. Beher rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.
  Namazdan sonra: 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe ve 70 defa: "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" okunur.