Güncel Ankaranın tarihi geçmişi

Konusu 'Eğitim Konuları' forumundadır ve Adile tarafından 24 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Ankara öyküsü Frigya döneminde başlamıştır. Ankara, bir şehir olarak Frigya döneminde, bir efsaneye göre Frigya kralı Midas tarafından kurulmuştur.

  Bugünkü Ankara sınırları içinde kalan, Frigya'nın başkenti Gordion, İç Anadolu'nun en önemli antik kentlerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Frigler, buraya gemi çapası anlamına gelen Ankyra adını vermişlerdir.

  Çevrede var olan tümülüsler, Friglerin M.Ö. 500 yılına kadar Ankara çevresinde yaşadıklarını göstermektedir.

  Ankara, Friglerin ardından, Lidyalıların hakimiyetine girmiştir.
  Lidyalılardan sonra Perslerin egemen olduğu Ankara, Pers hükümdarı I. Dareios döneminde küçük bir ticaret merkezi halindeydi. Perslerin Ankara hakimiyetine, Büyük İskender tarafından son verilmiştir.

  M.Ö. 278-277 yılında Avrupa'dan Anadolu'ya gelen Galatların bir kolu olan Tektosaglar, Ankara'yı başkent yapmışlardır.

  Bugün Ankara Kalesi'’nin bulunduğu alanı ilk kez kullananların da Tektosaglar olduğu bilinmektedir. Galatlar, M.Ö. 25 yılında Ankara’yı Roma İmparatoru Augustus’a bırakmak zorunda kalınca, Ankara bölgesi Galatia eyaleti olarak Roma İmparatorluğu’na bağlanmış, Ankara Galatia’nın başkenti olmuştur.

  Birinci ve ikinci yüzyıllarda Ankara, Anadolu’da Roma yol ağında büyük önem kazanmıştır. Ancak Roma İmparatorluğu gücünü kaybedince, Ankara bu kez Bizans İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiş ve 1073’e kadar Bizans egemenliğinde kalmıştır.

  1127′de şehir kesin olarak Türk Ahiler hakimiyetine girer ve adı Ankyra adının Türkler’ce bozuk söylenişi ile “Engürü” “Engüriye” olur.

  Şehrin adı, ondokuzun'cu yüzyıla ait Batı kaynaklarında Angora olarak söylenmiştir. 1402′de Yıldırım Bayezid ve Timurlenk arasındaki Ankara Savaşında şehir kısa bir süre Moğol hakimiyetinde kalır. Ancak 1414′de kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girer.

  TBMM’de yeni Türk Devleti’nin başkentinin neresi olacağı konusu tartışılmaya başlanır. İsmet Paşa’nın TBMM’ye sunduğu Ankara’nın Başkent olması yolundaki yasa teklifi kabul edilir vede 13 Ekim 1923 günü Ankara, Türk Devleti’nin başkenti olur. İsmet Paşa’nın Ankara’nın başkent olması yönündeki yasa teklifinde;

  Ankara’ nın askeri ve siyasi yönden güvenli bir ortamda olması Ankara’nın ulaşım yolları üzerinde bulunması Ulusal Mücadele Dönemi’nde önemli bir rol üstlenmiş olması gibi gerekçeler belirtilmiştir.

  O günlerde Avrupa’dan şehir mimarları getirilerek bugünkü modern Ankara’nın temelleri atılır.