Biyografi Amr Bin Dinar

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 21 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Amr Bin Dinar Hayatının Özeti

  Adı Amr bin Dinar el-Cumahi, künyesi Ebu Muhammed'dir. Tabiin devri alim ve evliyasından. 666 (H.46) Yılı İran beldelerinden birinde dünyaya geldi. Arap kabilelerinden Cumah'ın himayesine girdi. 743 (H.126) yılında Mekke-i mükerremede vefat etti.

  Amr bin Dinar, Eshab-ı kiramın vede Tabiinin büyüklerinden kurs aldı. Onların sohbetinde bulundu. Abadile-i Erbaa yani 4 Abdullah adı verilen Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr, Abdullah bin Amr bin As gibi Eshab-ı kiramın büyüklerinden, Said bin Müseyyeb, Ata bin Ebû Rebah, Mücahid gibi Tabiinin büyüklerinden hadis ilmini öğrendi. Onlardan hadis-i şerif rivayet etti. Sika, güvenilir ve de sağlam hadis imamıdır. Kendisinden Tabiinin büyüklerinden İmam-ı A'zam Ebû Hanife, Katade bin Diame, Eyyüb Sahtiyani, Şu'be bin el-Haccac, Süfyan bin Dinar, Süfyan bin Ziyad Usfuri, Hammad bin Seleme, Hammad bin Zeyd ve daha pekçok Tabiin ve Tebe-i Tabiin alimleri hadis-i şerif öğrenip, rivayet etti.

  Amr bin Dinar, vaktinde Mekke-i mükerreme müftisi oldu. Mertebesi çok yüksekti. Müslümanlar arasında her bakımdan büyük bilindi ve sevildi. Ahlakı güzel olup, ilim ve fazilette devrinin önde gelenlerinden idi. Hadis alimlerinden Şu'be bin el-Haccac, Amr bin Dinar'ın üzerine başkalarını tercih etmez ayrıca buyururdu ki: "Hadis-i şerifler husûsunda Amr bin Dinar'dan daha emin bir kimse görmedim."

  Muhaddisler, büyük hadis alimlerinden İbn-i Nüceyh; [ Ben Amr bin Dinar'dan daha fakih ve dinde büyük alim görmedim."]
  buyurdu. Ahmed bin Hanbel ve Yahya bin Main, onu Katade'ye tercih etmişlerdir. Çok ibadet eder, geceyi üçe bölerdi. Üçte birinde hadis okur, üçte birinde uyur, üçte birinde namaz kılardı.

  Amr bin Dinar anlatır: "Medine'de birisinin kız kardeşi vefat etti. O kimse şöyle anlattı: "Kızkardeşimi defnettiler. Kabri başından ayrıldık. Benim değerli bir yüzüğüm vardı. Kayboldu. Onun kabrine düştü zannıyla kabrine gittim. Kabrin lahdi üzerindeki tahtayı kaldırdım. Ateş alevleri yüzüme vurdu. Baktım, mezarın içi ateşle dolu. Tahtayı yerine koydum. Mezarın üstünü sıkıca kapatıp ağlayarak eve döndüm. Annemden, kız kardeşimin huyunun nasıl olduğunu sordum. Bana; "İki kötü huyu vardı. Biri namazına gevşekti. İkincisi koğuculuk yapardı." cevabını verdi. Bundan anlaşılmış oldu ki, bu iki kötü huy, kabir azabına sebeptir."

  Amr bin Dinar Hazretleri kelime-i tevhidin faziletine dair şu hadis-i şerifi bildirmiştir:

  Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular ki: [Bir kimse inanarak La ilahe illallah derse, muhakkak Cennet'e girer.

  Eshab-ı Kiramı çok sever, onların büyüklüğünü İslamiyete yaptıkları hizmetleri sürekli talebelerine anlatırdı. Şu Hadis-i şerifi sık sık tekrarlardı:

  [Eshabıma söğmeyiniz. Kim Eshabıma söğerse, Cenab-ı Allah ‘ın laneti onun üzerine olsun.]

  Oruçla ilgili olarak da şu Hadis-i şerifi rivayet ettiler:

  [Hilali görünce oruca başlayınız. Hilali görünce bayram yapınız. Eğer hava bulutlu olur da hilali göremezseniz, otuza tamamlayınız.]