Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir?

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 11 Aralık 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Allah'ın sıfatları nelerdir?

  Allah'ın ezeli ve zatıyla kaim sıfatları vardır. Bu sıfatlar zatının aynı olmadığı gibi, zatından gayri da değildirler. İslama
  göre bu sıfatlara sahip ikinci bir varlık mevcut değildir.

  Allah'ın Zati Sıfatları Şunlardır:

  Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Muhalefetün lil Havadis, Kıyam Binefsihi.
  1- Vücud: Yüce Allah'ın var olması demektir. O, ezeli ve ebedi olarak vardır. Yok olması asla düşünülemez.
  2- Kıdem: Cenab-ı Allah'ın varlığının bir başlangıcı yoktur. Yani o sonradan var edilmiş degildir.
  3- Beka: Allah'ü Teal'nın varlığının bir sonu yoktur. Her varlığın bir sonu vardır, ancak Allah'ın varlığı sona ermez.
  4- Vahdaniyet: Allah birdir. Her yönüyle benzersizdir. Eşi ve ortağı, yahut bir benzeri yoktur. Onun zati
  sıfatları bir başkası için sıfat olamaz.
  5- Muhalefetün lil Havadis: Allah, sonradan yaratıklarının hiç birine benzemez. Her şey sonradan
  yaratılmıştır. Yani hadis'tir. Allah ise ezeli ve ebedidir.
  6- Kıyam Binefsihi: Allah Azze ve celle'nin varlığı kendindendir. Var olmak için başka bir varlığa ihtiyacı yoktur.
  Bütün varlıklar ona muhtaç, O hiç bir şeye muhtaç değildir.


  Allah'ın Subuti Sıfatları Şunlardır

  Hayat, ilim, kudret, Basar, Semi, Irade, Kelam, Tekvin.
  1- Hayat : Allah diridir. Hayat sahibidir. Diğer canlılara hayat veren de O'dur.
  2- İlim : Allah her şeyi bilir. Hiç bir şey ilminin dışında değildir. O, olmuşu bildigi gibi olacağı da bilir. Bilgisinde artma,
  eksilme ve değişme olmaz. Sınırsız ilim sahibidir.
  3- Kudret : Allah'ın her şeye gücü yeter. Ondan daha kudretli hiç bir varlık yoktur. Istedigi her ,şeyi yapar.
  4- Basar : Allah görür. Görmek için göze ve ışığa ihtiyacı yoktur. Gecede, gündüzde her yerde ve her zaman, her şeyi
  görür.
  5- Semi‘ : Allah işitir. İşitmek için kulağa ve sese ihtiyacı yoktur. Gizli ve açık her şeyi, her yer ve her zamanda işitir.
  6- İrade : Allah külli irade sahibidir. İstedigini yapar. Bir şeyin olmasını isterse ona ol der. O da derhal oluverir. Hiç bir
  kimse Allah'ın dilediği şeyin önüne geçemez.
  7- Kelam : Alah konuşur. Konuşmak için sese ve agıza ihtiyacı yoktur. Kur'an, Tevrat, Incil, Zebur ve diğer suhuflar
  Allah'ın kelamıdırlar.
  8- Tekvin : Allah yaratıcıdır, var edicidir. O'ndan başka hiç bir kimse hiç bir şeyi yaratmaya güç yetiremez.