Allah'ın zati sıfatları ve anlamları Kısaca

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 10 Kasım 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Allah'ın zati sıfatları ve anlamları

  Yüce Allah'ın (c.c.) zati sıfatları, onun varlığını ve hakikatini, diğer bütün yaratılmışlardan farklı olan niteliklerini bildiren özelikleridir. Bunlar sadece Allah'a (c.c.) aittir. Hiçbir varlığın bu sifatlarla bir ortaklığı ve benzerliği mümkün değildir. Bu sıfatların Allah (c.c.) için zıtları düşünülemez. Allah'ın (c.c.) yarattıklarından hiçbirine verilmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah (c.c.) her türlü benzerlik ve noksanlıktan uzaktır. Allah'ın (c.c.) zati sıfatları ve anlamları şunlardır:

  Vücud: Var olmak anlamına gelir. Allah (c.c.) vardır ve varlığı zorunludur. Bu sıfatın zıddı olan yokluk Allah (c.c.) hakkında söz konusu değildir. Varlığının sebebi bir başkası değil, kendisidir. O, yaratıl mamıştır. Aksine her şeyi yaratandır. Kur'an'da şöyle buyrulur: "O, görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur... "(Haşr suresi, 22 ve 23. ayetler)

  Kıdem: Ezeli olmak, başlangıcı olmamak anlamına gelir. Yüce Allah (c.c.), daha önce yok iken sonradan meydana gelmiş değil, ezeli varlıktır. Bu sıfatın zıddı olan sonradan olmak, Allah (c.c.) için söz konusu olamaz. Ne kadar geriye gidilirse gidilsin, Allah'ın (c.c.) var olmadığı bir an bile yoktur. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyrulur: “O, ilktir (kendisinden önce hiçbir varlık yoktur)..."(Hadid suresi 3. ayet)


  Beka: Varlığının sonu olmamak, ebedi olmak anlamına gelir. Yüce Allah'ın (c.c.) varlığının sonu yoktur, fani ve ölümlü değildir. Bu sıfatın zıddı olan sonu olmak Allah (c.c.) için söz konusu değildir. Ne kadar ileriye gidilirse gidilsin Allah'ın (c.c.) olmayacağı bir an tasavvur edilemez. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb'inin zatı baki kalacak."(Rahman suresi, 26-27. ayetler)

  Muhalefetün li'l-havadis: Yüce Allah'ın (c.c.) hiçbir varlığa benzememesi anlamına gelir. Yüce AH lah (c.c.) zat, sıfat, fiil ve hükümlerinde sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemez. Bu sıfatın zıddı olan sonradan olana benzemek ve denklik Allah (c.c.) için düşünülemez. Kur'an'da şöyle buyurulur: "... Onun benzeri hiçbir şey yoktur..."(Şura suresi, 11. ayet)

  Vahdaniyet: Yüce Allah'ın (c.c.) zat, sifat ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamına gelir. Bu sifatin zıddı olan birden fazla olmak, eşi ve ortağı bulunmak Allah (c.c.) hakkında imkânsızdır. Kur'an'da şöyle buyurulur: "De ki: O, Allah birdir..."(İhlas suresi 1. ayet)

  Kiyam binefsihi: Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak anlamına gelir. Allah (c.c.) var olmak için bir başka yaratıcıya, mekâna, zamana, sebebe ihtiyaç duymaz. O, kendi kendine vardır. Bu sifatin zıddı olan başkasına muhtaç olmak Yüce Allah (c.c.) hakkında düşünülemez. Kur'an'da şöyle buyurulur: "Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz..."(Fatır suresi, 15. ayet)