Allah'ın Zati Sıfatları Nedir?

Konusu 'Dini islami isimler' forumundadır ve Lasey tarafından 19 Aralık 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Allah'ın Zati Sıfatları Açıklamalı

  Zati Sıfatlar:
  Yalnızca Allah Teala da bulunan, onun dışındaki varlıklarda bulunmayan, bulunması da mümkün olmayan sıfatlardır. Zati sıfatlar şunlardır:

  Vücud: Rabbimiz’in var olması demektir. Allah Azze ve celle nin varlığı kendinden olup başkasına bağlı değildir. Diğer tüm varlıklar varlığını ondan alırlar. Bu yüzden Rabbimiz’in varlığı zorunludur (vacibü’l-vücud). Tüm varları var etmek için bir var olana ihtiyaç vardır ki o da Cenab-ı Allah dır. Bütün varlıklar onun varlığına delildir. İnsan kendisini ve içinde yaşadığı kainatı incelediğinde bunu açıkça görecektir. “O Yüce Allah, görüleni de görülmeyeni de bilen, Kendisinden başka ilah olmayan, ancak kendisi var olan Allah’tır.” (Haşr suresi, 22. ayet)

  Kıdem: Cenab-ı Allah'ın ezeli olması, başlangıcının olmaması demektir. Ne kadar geriye gidilirse gidilsin, Yüce Allah’ın var olmadığı bir zaman düşünülemez. Allah Azze ve celle sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir. Ezeli (kadim) bir varlıktır. Allah Teala'nın varlığı zorunlu olduğu için ezeli olması da zorunludur. Kıdem sıfatının zıddı olan sonradan olmak, Allah Teala hakkında düşünülemez. “O her şeyden öncedir (evvel), kendisinden sonra hiçbir şeyin kalmayacağı sondur (âhir), varlığı açıktır (zâhir), gerçek niteliği (yaratılanlara) gizlidir (bâtın). O her şeyi bilendir.” (Hadîd suresi, 3. ayet.)

  Bekâ: Yüce Allah ebedi olması, varlığının sonunun olmaması demektir. Ezeli olanın ebedi olması da zorunludur. Bekanın zıddı olan sonu olmak Allah Azze ve celle hakkında düşünülemez. Ne kadar ileri gidilirse gidilsin Cenab-ı Allah’ın olmayacağı bir an düşünülemez. Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala'nın ebedi oluşu şöyle ifade edilir: “...Allah’ın zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz.” (Kasas suresi, 88. ayet.)

  Vahdaniyet: Allah Azze ve celle'nin bir, tek ve eşsiz olması demektir. Yüce Allah zatında, sıfatlarında, fiillerinde bir ve tek olup eşi, benzeri ve ortağı yoktur. İslam en önemli inanç esaslarından olan “tevhid” Cenab-ı Allah’ın vahdaniyet sıfatıyla ilgili olup, isim ve sıfatlarında tek olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “De ki: O Allah tektir” (İhlas suresi, 1. ayet.)

  Muhalefetünli’l–havadis: Allah Teala'nın hiçbir varlığa benzememesi eşsiz ve benzersiz olması demektir. Allah’tan başka her varlık sonradan olmuş ve yaratılmıştır. Yüce Allah sonradan olan şeylere hiçbir yönden benzemez. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “...Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.” (Şûrâ suresi, 11. ayet.)

  Kıyam bi nefsihi: Allah Azze ve celle nin varlığı kendiliğinden olup, var olmak için bir başka varlığa muhtaç değildir. Rabbimizi bir başkası var etmemiştir, varlığı kendiliğindendir. Çevremizde bulunan canlıların varlıklarını devam ettirebilmek için bir başka varlığa muhtaçtır. Allah Teala ise hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Yüce Rabb’imiz bu gerçeği bizlere şöyle bildirmektedir: “Ey insanlar! Sizler hepiniz Allah’a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgüye ve hamde layık olan ise ancak Allah’tır.” (Fâtır suresi, 15. ayet.)