Allah'ın Sübuti Sıfatları Nelerdir Açıklamalı

Konusu 'Dini islami isimler' forumundadır ve Lasey tarafından 19 Aralık 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Allah'ın Sübuti Sıfatları Nelerdir

  Sübûti Sıfatlar: Cenab-ı Allah’a ait olan bazı sıfatlar, onun tarafından sınırlı olarak başka varlıklara da verilmiştir. Bunlara sübuti sıfatlar denir. Sübuti sıfatlar şunlardır:

  Hayat: Cenab-ı Allah hayat sahibi, diri ve canlıdır. O’nun canlılığının başlangıcı ve sonu yoktur. O’nun hayatı, yaratılmışların hayatı gibi zamana, mekana, nedene bağlı değildir. Her canlıya O hayat vermekte, her şey O’nunla hayat bulmaktadır.

  İlim: Allah Teala yerlerde ve göklerde olan her şeyi bilir. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Olmuşu, olanı ve olacağı, gizliyi ve açığı bilir. Göklerin, yerin, bu ikisi arasında olan tüm canlıların, kainatta işleyen tüm kanunların, meydana gelen tüm olayların bilgisine sahiptir. Cenab-ı Allah’ın bilgisi sınırsızdır. Yüce Allah’ın bilgisi diğer varlıkların bilgisine benzemez, artmaz ve eksilmez. O her şeyi ezeli ilmiyle bilir. “...O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez...”28

  Semi’: Allah Azze ve celle gizli açık her şeyi eksiksiz olarak işitir. Bütün kainattaki varlıkların seslerini duyar. İçimizdeki yalvarış ve yakarışları işitir, dualarımız ona ulaşır. Allah’ın (c.c) işitmek için herhangi bir alete veya organa ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Allah’ın işitme gücü sınırsızdır. Bir şeyi duyması, aynı anda diğerlerini işitmesine engel değildir.

  Basar: Allah Teala her şeyi görür. Görmek için bizim gibi göze ihtiyacı yoktur. Her şey onun kontrol ve gözetimi altındadır. Herhangi bir şeyin uzak yakın; gizli veya açık, büyük ya da küçük olması O’nun görmesine engel değildir.İrade: Rabbimizin iradesi vardır. Bir şeyin var olabilmesi için Cenab-ı Allah’ın dilemesi yeterlidir. O’nun iradesini geri çevirecek, verdiği hükmü durduracak hiçbir güç yoktur. Kainatta var olmuş ve olacak her şey Allah Teala'nın iradesi yani dilemesi ve istemesi doğrultusunda meydana gelir.

  Kudret: Allah Azze ve celle sonsuz güç ve kudret sahibidir. Onun her şeye gücü yeter. O’nun gücünün sınırı yoktur. Kainatta her şey Allah’ın (c.c) güç ve kudretiyle olmakta, bu gücün emri altında düzenli ve planlı bir şekilde hare-ket etmektedir. Yıldızlar, galaksiler, uzay, canlı ve can-sız bütün varlıklar Cenab-ı Allah’ın sonsuz ve sınırsız güç ve kudretinin açık delilleridir.

  Kelam: Allah Azze ve celle kelam (söz) sahibidir. Cenab-ı Allah’ın konuşması bizim konuşmamız gibi değildir. O ağız, dil, ses ve harf olmadan konuşur. O’nun hiçbir sözü, insanların sözleriyle kıyaslanamaz. Yüce Allah her varlığa onun anlayacağı bir lisan ile konuşur. Gönderdiği kutsal kitaplar aracılığıyla peygamberlere ve onlar vasıtasıyla bütün insanlığa hitap etmiştir. Kur’an-ı Kerim ve diğer peygamberlere indirilen kitaplar O’nun sözüdür.

  Tekvin: Allah Teala kainatı ve içindekileri yaratandır. O’nun yaratması, yoktan var etmesidir. Yüce Allah yegane yaratıcıdır. O, ezeli ilmiyle bilip dilediği her şeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratmıştır. Yaratmak, rızık vermek, diriltmek, öldürmek, nimet vermek ve şekil vermek tekvin sıfatının sonuçlarıdır.