Allah'ın Güzel İsimleri

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 21 Kasım 2013 başlatılmıştır.

  1. Adile

    Adile Admin

    Allah'ın güzel isimleri ile dua

    Huvallahüllezi lailahe illa hü, hüver rahmanur rahim, elmelik, elkuddus, esselam, elmü'min, elmüheymin, elaziz, elcebbar, elmütekebbir, elhalik, elbari, elmusavvir, elğaffar, elkahhar, elvehhab, errezzak, elfettah, elalim, elbasıt, elha-fıd, errafí, elmuizz, elmüzill, essemi, elbasir, elhakem, eladl, ellatif, elhabir, elhalim, elazim, elğafur, eşşekur, elaliyy, el-kebir, elmuğis, elhasib, elcelil, elkerim, errakib, elmücib, el-vasi, elhakim, elvedud, elmecid, elbais, eşşehid, elhakk, el-vekil, elkaviyy, elmetin, elveliyy, elhamid, elmuhsi, elmübdi, elmuid, elmuhyi, elmümit, elhayy, elkayyum, elvacid, elma-cid, elvahid, essamed, elkadir, elmuktedir, elmukaddim, el-muahhir, elevvel, elahir, ezzahir, elbatın, elveliyy, elmuteal, elberr, ettevvab, elmüntekım, elafüvv, errauf, malikülmülk, zülcelali velikram, elmuksit, elcami, elğaniyy, elmuğni, el-mani, eddarr, ennafi, ennur, elhadi, elbedi, elbaki, elvaris, erreşid, essabur. O; kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır, rahmandır, rahimdir, melik (büyük padişah)tır, temizdir, selamdır, emniyet verendir, hıfz edendir, azizdir, cebbardır, büyüktür, yaratıcıdır, var edendir, şekil verendir, kahhardır, çok ihsan edendir, kapıları açandır, bilendir, genişletendir, alçaltandır, kaldırandır, şeref verendir, hor edendir, işitendir, görendir, hakemdir, adildir, latiftir, haberdardır, yumuşaktır, uludur, affedicidir, şükrü kabul edendir, yücedir, büyüktür, imdad edendir, hesaba çekendir, kerem sahibidir, gözetleyicidir, duayı kabul edendir, geniştir, hikmet sahibidir, kullarını sevendir, şereflidir, diriltendir, şahittir, haktır, vekildir, güçlüdür, metindir, dosttur, övgüye layıktır, amelleri sayandır, başlatandır, tekrarlayandır, diriltendir, öldürendir, ayakta tutandır, her şeyi elde eden, şerefli, tek, kimseye muhtaç olmayan, kudretli, muktedir, öne alan, sona bırakan, ilk, son, zahir, batın, yardımcı, aşkın, iyi, tevbeyi kabul eden, intikam alan, affedici, merhametli, mülkün sahibi, celal ve ikram sahibi, adaletli, toplayıcı, zengin, zengin edici, men edici, zarar verici, fayda verici, nur, hidayet edici, eşsiz, baki, mirasçı, doğru yolu gösteren, sabırlı. Buhari. Tevhid, 7392.