Dua Allah’ın (c.c.) en çok hoşlandığı zikir

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 24 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Allah’ın (c.c.) en çok hoşlandığı zikir.

  Allah katında en değerli zikir?

  Allah’ın (c.c.) en çok hoşlandığı zikir Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İki kelime vardır, bunlar dilde hafif, terazide ağır, Rahman’a sevgilidirler:
  Okunuşu: Sübhâne’l-lahi ve bihamdihi, Sübhane’l-lahi’l-‘azim

  Manası: Allahım! Seni hamdinle teşbih ederim, yüce Allahım seni tenzih ederim. kelimeleridir.” (Buhâri, Sahih, nr. 6406; Müslim, Sahih, nr. 2694)

  Efendimiz ( s.a.v) Benim nazarımda üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstün ve sevimlisi;

  Okunuşu: Sübhâne’l-lâhi ve’l-hamdû lillâhi ve lâ ilâhe ill’l-lâhû va’l-lâhû ekber. zikridir.

  Manası: “Hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur ve Allah en büyüktür.”

  Fazileti :Bu zikri okuyana cennette kendisine okuduğunca meyve ağacı dikilir. Kimse onun daha üstünü ile gelemez. (Müslim)

  Kim günde 100 defa
  Okunuşu: “La ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir"
  Manası: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk Onundur. Hamd de Ona mahsustur. O, her şeye kadirdir.” derse

  (bu zikir) onun için (sevap bakımından) İsmail’in (a.s.) evladından bir köle âzat etmeye denk olur. Ayrıca o kimse için on iyilik (sevabı) yazılır, on (küçük) günahı silinir. (Cennetteki yeri) on derece yükseltilir. Akşama kadar şeytandan korunmuş olur. Eğer bu kelimeleri akşamleyin söyleyecek olursa onun için aynı şeyler sabaha kadar olur.” (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 5077; İbn Mâce, Sünen, nr. 3867; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/59)