Allah'ı tanıma ve bilmeye ne denir

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Beyza tarafından 4 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör


  Rabbimizi tanıma ve bilmeye nedemek

  Allah'ı tanıma ve bilmeye ne denir -Marifetullah denir
  “Allah’ı (cc) isim ve sıfatları ile bilip O’nu (cc) tanımaya çalışmak ve rızası dairesinde hareket etmek” tir.
  Her an Allah’ın (cc) huzurunda olduğunu düşünmek, her işte O’nun (cc) rızasına en uygun hareket tarzını bilip amel etmektir.
  Rabbimiz kuranı kerimde şöyle buyuruyor !
  Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni.
  Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.
  zariyat suresi 56.ayet
  Allah'ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır. Allah'ı unutan, saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.

  İnsan oğlu Allah’ı tanımak bilmek için yaratılmıştır. Bu istidat ve kâbiliyeti dolayısıyla “halife” seçilmiştir yeryüzünde!

  yüce Allah’ı tanıma ve bilme ise şuurla, bilinçle elde edilen bir şeydir. Bütün melekler, cinler ve hayvanlar, isteyerek veya istemeyerek Allah’ı zikretmekte, kulluk görevlerini yerine getirmektedirler. İnsanın, onlardan ayrıcalığı ise, “Allah’ı bilme, bulma ve O’nda yok olabilme” özelliğine sahip olmasıdır.


  Yüce Allah'ı tanımayanın dünya dolusu belâ başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla, manevî sevinç ve sürurla doludur. Derecesine göre îman kuvvetiyle hisseder."

  Allah'ı tanımaya mârifetullah denir. En geniş ve nurânî fen, Allah'ı tanımaktır. Gayelerin gayesi, bütün gerçek ilimlerin temeli, mâdeni ve ruhu Allah'ı tanımaktır. Bütün ilimler Allah'ı tanıtırlar. Kâinatta var olan herşey Allah'ı tanıtmak ve göstermek için Allah tarafından açılmış bir penceredir. Meselâ insan, en güzel bir penceredir. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını göstermek için en güzel şekilde yaratılmıştır.

  Allah'ı tanımayan, âhireti bilmeyen, günahları düşünüp tevbe istiğfar etmeyen insan, çok dehşetli bir hastadır. Bu dünya kadar hastalıklı vücudun ilâcı ve şifâsı, îman ve mârifetullahtır. Kâdir-i Zülcelâl'in kudretine ve rahmetine sığınmak ve O'na dayanmaktır.

  Allah kendisini tanıya bilmemiz için peygamberler gönderdi
  Eğer Peygamberler gönderilmeseydi, akıl, Allah’ın varlığını anlayamaz, Onun büyüklüğünü kavrayamazdı