Allah'ı isimlerini Zikretmek Hayatımızı Nasıl Etkiler

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Eylül tarafından 12 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Allah'ın 99 adını zikretmek insanın gündelik yaşamını değiştiriyor. Doktorlar ve Akademisyenler bu konuda hemfikir. Örneğin sabırsız biri “Ya Sabır” çekerek sabırlı olmayı başarabilir. Peki hangi adı, günde kaç defa ve hangi halimiz için zikretmemiz gerekir? İşte bunun cevabı...


  Merhametsizlere “Er Rahim”, “Er Rahman”, aşırı sinirlilere “El Halim”, sevgi ve muhabbeti az olanlara “El Vedud”, nereye gideceğini bilemeyenlere “Er Reşid”, sıkıntı içinde olanlara “El Vekil”... Esmaül Hüsna yani Allah'ın isim ve sıfatlarını günlük hayatımızda zikretmenin insana pratik yararları var.

  Bu konuda doktorlar da ilahiyatçılar da hemfikir. Esmaü'l Hüsna üzerinde araştırma yapan isimlerden Dr. Ender Saraç sinirli birinin “El-Halim” esmasını çekerek daha halim selim biri olabileceğine inanıyor. Tıpkı sabırsız birinin “Ya Sabır” çekerek sabırlı olmayı becerebilmesi, merhametsiz birinin 'Er-Rahman, Er-Rahim' çekerek merhamet sahibi olmayı başardığı gibi.

  Zaman Gazetesi Kürsü Sayfası Editörü Süleyman Sargın, Esmaü'l Hüsna bilgisinin Allah-âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah'ı tanıma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor. Çünkü Kuran'da da geçen bütün bu isim ve sıfatlar Allah'ı tanıtmakta.

  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Hatip'e göre Allah'ı, isim ve sıfatlarıyla tanımak, O'nu her an yanında hissetmek, insan için büyük bir emniyet ve saadet vesilesi. Kişi inandığı Allah'ın adlarını ve manalarını bilmekle vasıtasız olarak O'nunla bir nevi dostluk ve diyalog kurma imkânı bulmuş olur. Bu güzel adların bir kısmı Yüce Allah'ın varlığını ispat eder. Allah'ın Hayy, Baki, Kayyum gibi sıfatları onun varlığını inkar edenleri reddeder. Bazı sıfatları ise birliğini kanıt eder.

  Vahid, Ehad, Samed, Ganiyy gibi. Güzel adlarının bir kısmı bütün varlıkların vücut bulmasında tek sebebin Yüce Allah olduğunu kanıt eder. Halik, Bari, Musavvir, Kavi gibi. Adların bir kısmı da bütün âlemi tedbir ve idare edenin yalnızca Allah olduğunu gösterir. Bir kısmı da onun bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu, hiçbir varlığa benzemediğini ve kimseye muhtaç olmadığını kanıt eder. Kuddus, Muhit, Mecid gibi... Yüce Allah'ın her biri sonsuz sırlar taşıyan isimleri, aynı zamanda kullarının ona yöneldiği birer kapı mahiyetinde. Farklı ihtiyaçlar içindeki insanlar, o derdinin devası olan ilâhî ismi zikrederek Allah'a halini arz eder.

  Örneğin hasta olan bir kimse, "Rahîm ve Raûf" veya "Şâfî ve Muâfî" isimleriyle; ihtiyaç sahibi fakir bir insan "Rezzâk, Fettâh, Kerîm ve Vehhâb" isimleriyle; ilme ihtiyaç duyan bir insan "Allâmu'l-Guyûb" ismiyle; hidayete mazhar olmak isteyen bir insan "Hâdî ve Nûr" isimleriyle; sabırlı olmak isteyen bir insan da "Sabûr" adıyla duada bulunur. Her insanda bir adın tecellisi ön palana çıkabilir mi? Fahrettin Razi'nin açıklamasına göre Allah'ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o anlam galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o adı zikretmeye devam ederse süratle o isimden istifade eder. Ancak burada insanın aklına hemen "Hangi Esma'yı günde kaç defa zikretmeliyim?" sorusu geliyor.

  Uzmanlar, 'İnsanlar hangi adına ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Yüce Allah'ı anmalı' cevabını veriyor. Ancak bizim aşağıda vereceğimiz rakamlar genelde ilgili ismin ebced hesabı yapılarak elde edilen rakamlar. "En güzel isimler Allah'ındır, o halde bu adlarla O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir." (Ar'af, 180) "O'dur Allah, O'ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur." (Taha, 8) Her adın kainatta bir karşılığı var.

  Prof. Dr. Abdulaziz Hatip (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) Bazı müfessirlere göre "Âdem'e öğretilen isimler" de Esmâ-i Hüsnâ'dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Örneğin, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak adına dayanır. Böylece Hz. Adem'e, bütün ilmî ve fennî kemâlât, inkişaf ve terakkilerin özü, çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddî ve kevnî terakkiler, bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nev'i olarak bize üstünlük kazandıran da budur. Genç ve diri kalmak için El-Hayy.

  Dr. Ender Saraç (Ayurveda uzmanı) Dünya gezegeninde her şey sonuçta bu 99 adın tecellisidir. İnsanlarda bu esmaların tecellilerini farklı şekillerde görüyoruz. İnsanlar kendi üzerlerinde hangi esmaların tecellilerini görmek istiyorlarsa onu vird edinebilirler. Fakat bazı esmalar kokteyl halinde zikredilebilir. Bu da sinerjik bir etki bırakır. Örneğin 'Er-Rahman Er-Rahim, Ya Fettah Ya Rezzak beraber çekilebilir. Bir de benim çok sevdiğim bir anti ageng esması var. El-Hayy. Genç ve diri kalmak için çekilebilir. İnsanoğlu, bu isimlere muhtaçtır.

  Süleyman Sargın (Kürsü sayfası editörü)= İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye'ye dayanarak, kendisinde egemen olan adı vird edinip her gün çekmesi, o insanın dualarının kabulüne ve manevi terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan, Allah'ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi, çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabb'ine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın O'nunla irtibatı eksik kalır. Günlük hayatta hangi isim, kaç defa, ne için zikredilmeli?