Soru Allah'ı görmek mümkün müdür

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 3 Ağustos 2015 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Cenab-ı Allah'ı Görebilir miyiz?

  Alimler, Allah Azze ve celle'i görmenin mümkün olup olmadığı konusunu “ahirette, dünyada ve rüyada Allah Allah Azze ve celle'i görmek” olmak üzere üç başlıkta incelemiştir:

  Allah Allah Azze ve celle'i ahirette görmek

  “Nice yüzler vardır ki, o gün (ahirette) parlaktırlar! Rablerine nazar edicidirler! (Allah’ın cemalini görmeye mazhar olurlar!)” (Kıyame, 22-23)

  Hz. Cabir İbn-u Abdillah (ra) anlatıyor:

  “Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki:
  Cennet ehli nimetler arasında yaşarken onlar için bir nur parlar. Onlar derhal başlarını kaldırırlar. Cenab-ı Allah'ı başlarının üzerinde kendilerine yaklaşmış ve:
  “Ey cennet ehli sizlere selam olsun!” dediğini görürler.
  Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) devamla dedi ki:
  “İşte bu hal Kuran’da zikri geçen ‘Rahmet sahibi Rab’lerinden onlara selam vardır.’ ayetinin haber verdiği durumdur. Allah Allah Azze ve celle onlara onlar da Cenab-ı Allah'a bakarlar. O’na baktıkları müddetçe etraflarındaki cennet nimetlerinden iltifat etmezler. Bu hal onların nazarında Rab Teala hicaba bürününceye kadar devam eder. Rab Teala hicaba bürünür, fakat Allah Allah Azze ve celle'nin nuru ve bereketi cennet ehlinin üzerinde ve makamlarında baki kalır.” (Kütüb-i Sitte)

  Bu ayet ve hadisten açıkça anlaşıldığı üzere kadın-erkek cennet ehli olan bütün müminler ahirette Allah Azze ve celle'yi görecektir.

  Müminlerin ahirette Allah Azze ve celle'i görmesinin mümkün olacağına apaçık bir diğer delil de; Peygamber Efendimiz’in (asm) Miraç gecesi “ahirette” rüyetine mazhar olmasıdır.
  alimlere göre Allah Azze ve celle tecellisi iki şekilde olacaktır. Biri genel tecelli, diğeri özel tecellidir.
  “Allah Azze ve celle cennet ehline her cuma günü tecelli eder.” (C. Sağir) Hadis-i şerifine göre; genel tecelli bütün cennet ehline ve bir cuma günü kadardır.

  Özel tecelli ise; müminlerin ilim ve ameldeki olgunluklarına göredir. En yüksek derecede olanlar, her zaman Allah Azze ve celle müşahede ederler.

  Allah Azze ve celle dünyada görmek

  “Hiçbir göz onu (dünyada) ihata ve idrak edemez; fakat o (ilmiyle) bütün gözleri (varlıkları) ihata eder. O bütün incelikleri bilir ve her şeyden haberdardır.” (En'am, 103)

  “Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hitap buyurunca: ‘Rabbim! Bana (kendini) göster; sana bakayım!’ dedi.
  Allah Azze ve celle buyurdu ki: ‘(Sen) beni (bu dünyada) asla göremezsin; fakat dağa bak, şayet o yerinde durabilirse, o halde (sen de) beni görebilirsin!’ derken Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti; Musa da bayılarak (yere) düştü! Nihayet ayılınca: ‘(Rabbim!) seni her noksanlıktan tenzih ederim! (Bu talebimden dolayı) sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim!’ dedi.” (A'raf, 143)

  Bu ayetlerden açıkça anlaşıldığı üzere dünyada Allah Azze ve celle'i görmek mümkün değildir.

  Allah’ı (cc) rüyada görmek

  “Rüyanın en hayırlısı, kulun Rabb’ini görmesi veya peygamberini görmesi yahut Müslüman olan anne babasını görmesidir.” (Akaid, Ömer Nesefi)

  Bu hadis-i şerife dayanarak ehl-i sünnet alimlerinden çoğu rüyada Allah Azze ve celle'i görülebileceğine hükmetmiştir.
  İmam-ı azam, İmam-ı Ahmed Bin Hanbel, Kurra-i Seb’a'dan Hamza ve Muhammed b. Ali Tirmizi gibi bir çok zat rüyalarında Allah Azze ve celle'i gördüklerini rivayet etmişlerdir.

  Ehl-i sünnet alimlerinin büyüklerinden İmam amidi ve Saadettin Teftazani; rüyada Allah Azze ve celle'i görmeye hiçbir engel olmadığını fakat bu görüşün bir çeşit gözlem olup, göz ile değil kalp ile olduğunu belirtmişlerdir.
  Rüya tabircilerinin imamı Muhammed İbn-ü Şirin de:
  “Rüyada Rabbi'ni gören kimsenin rüyası, onun cennete gireceği şeklinde tabir olunur.” demiştir.