Soru Allah'a İman Ne Demektir?

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 19 Aralık 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Allah'a İman

  Allah Azze ve celle ye İman Kainatta her şeyin bir düzen ve intizam içinde hareket ettiğini görüyoruz. En küçüğünden en büyüğüne tüm kainat sınırsız bilgi ve sonsuz kudret sahibi olan bir yaratıcıya işaret ediyor ki O da Allah Azze ve celle dir. Yüce Allah gerek iç dünyamızda ve gerekse çevremizde pek çok delil ile kendi varlığını ve büyüklüğünü göstereceğini şu şekilde beyan ediyor. “İnsanlara, hem kendilerinde hem de dış dünyada delillerimizi göstereceğiz...” (Fussilet suresi, 53. ayet.) Kendimize ve çevremize şöyle bir baksak Cenab-ı Allah’ın varlığına işaret eden pek çok delil görebiliriz. Bütün organlarımızı detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman Allah Teala'nın sınırsız ilmini ve eşsiz kudretini daha açık bir şekilde hissederiz. Bütün iman esasları Yüce Allah'a imana dayanır.

  Biz onun varlığına, birliğine yüceliğine inanarak mü’min ve Müslüman oluruz. Allah Azze ve celle'nin kainatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen, isim ve sıfatlarında tek, eşsiz ve en yüce varlık olduğunu kabul etmeye tevhid denir. Tevhid anlayışı, inanç sisteminin temelini oluşturur. “Allah” kelimesi tüm kainatı yoktan var eden yüce Rabbimizin özel ismidir. Kur’an’da en çok geçen ismi budur. Rabbimizin bunun dışında Rahman, Rahim gibi pek çok ismi vardır ki bunlara “esma-i hüsna” denir. Rabbimizin özelliklerini ifade eden bu “güzel isimleri” ile O’nu tanır, öğrenir ve ona dua ederiz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır. “Allah, kendisinden başka ilah olma-yandır. En güzel isimler ona mahsustur.” ( Tâ-Hâ suresi, 8. ayet.)

  Allah Azze ve celel'nin isimlerinin her biri O’nun aynı zamanda bir sıfatıdır. Bu isimler Allah’ın (c.c) kudretinin değişik şekillerde tecellileridir. O’nun isimlerini bilmek Rabbi-mizi daha iyi tanımamıza yardımcı olur. Allah’tan (c.c) bir dilekte bulunacağımız zaman ya da dua edeceğimiz zaman genellikle Allah’ın (c.c) isimlerinden bazıları ile dilekte bulunur ve dua ederiz. Örneğin bol rızık isterken O’nun Rezzak ismi ile, günahların affı için O’nun Rahim, Gafur ve Afuv ismiyle yakarırız. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de “Vedûd”tur. Yani Allah Azze ve celle, hem “çok seven”, hem de “çok sevilen”dir. Sevginin kaynağı olan Yüce Rabbimiz, kullarını çok sevmektedir. Bu sevgisinin bir tezahürü olarak sayısız nimetler vermiştir. Seven sevdiğine itaat eder. Cenab-ı Allah’a imanın ve O’nu sevmenin en güzel ispatı, itaat etmektir. Çünkü gerçek sevgi, davranışlarımızla belli olur. Kalbimiz Allah Azze ve celle sevgisiyle dolduğunda hayatımız anlam kazanır, davranışlarımız olgunlaşır ve ahlakımız güzelleşir. Böylece Cenab-ı Allah da bizi sever. Rabbimizi isimleriyle ve sıfatlarıyla tanırız. Allah Azze ve celle'nin isimleri (esma-i hüsna) aynı zamanda Allah’ın (c.c) sıfatlarını da ifade eder. Bu isimleri bilmek kavramak Rabbimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olur. İslam alemleri Rabbimizin isimlerini de göz önünde bu-lundurarak sahip olduğu vasıfları sıfatlar olarak nitelemişlerdir. Bunları bilme Rabbimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olur.Varlıkları algılamamızı sağlayan duyu organlarımızın bir sınırı vardır. Bundan dolayı her şeyi göremez, her sesi işitemeyiz. Mesela, çevremizdeki mikrop ve vi-rüsleri göremediğimiz gibi, karıncanın ayağından çıkan çok düşük ya da dünyanın dönüşü sırasında meydana gelen çok yüksek sesleri işitemeyiz. Duyu organlarımız gibi, aklımızın da algılama ve kavrama kapasitesi sınır-lıdır. Aklımızın kavramakta zorlandığı alanlardan biri de, Yüce Allah’ın Zatı ve Sıfatlarıdır. O’nun Zatı hakkında fikir yürütemeyiz. Allah Azze ve celle kendisini nasıl tanıtırsa, biz O’nu ancak bize bildirdiği özellikleriyle tanır, öyle inanırız. Yüce Rabbimiz, kendisini daha iyi tanıyabilmemiz için Kur’an-ı Kerim’de sıfatlarından bahsetmektedir. Yüce Allah’ı anlayabilmek ve O’na gereği gibi inanabilmek için bu sıfatları bilmeliyiz. Allah Teala'nın sıfatlarını, iki bölümde inceleyebiliriz. Zati Sıfatlar: Yalnızca Allah’ta(c.c) bulunan, onun dışındaki varlıklarda bulunmayan, bulunması da mümkün olmayan sıfatlardır.