Allah'a iman eden insanın özellikleri

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 25 Kasım 2016 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Allah'a iman eden insan


  • Allah Azze ve celle'ye iman eden insan Allah'ı sever, O'nun sevgisini elde etmeyi sağlayacak davranışlar sergiler. Cenab-ı Allah'ın sevgi ve hoşnutluğunu kazandıktan sonra da kaybetmemeye çalışır.
  • Güven içinde olur, imanın huzur dolu havasını teneffüs eder. Huzurlu, mutlu, korku ve endişeden uzak bir hayat sürer.
  • Bütün yönleriyle olgun bir insan olur; iç dünyasıyla, toplumla ve çevresini çepeçevre kuşatan canlı cansız tüm varlıklarla doğru, tutarlı ve düzenli bir ilişki geliştirir.
  • Kendisi de aynı Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir kul olduğu için, kainattaki her şey ona tanıdık gelir. Sevgisini ve yakınlığını tüm varlıklara sunar.
  • Allah Azze ve celle'nin her şeyi gördüğünü ve her sözü işittiğini bildiği için yalnızken de başkalarının yanındayken de dürüst ve erdemli davranır, içi dışı bir olur.
  • Yüz yüze kaldığı zorluklar ve sıkıntılar karşısında Yüce Allah'ın daima kendisiyle olduğunu bilmenin verdiği teselliyi ve güven duygusunu hisseder.
  • Kudret ve kuvvetin yalnızca Yüce Allah'a ait olduğunu ve Onun dilediğini üstün duruma getirdiğini, dilediğini ise sınamak için başarısız kıldığını bilir. Bu bilgisi ve inancı, ferdi sadece Cenab-ı Allah'a kul yapar, başka varlıklara boyun eğmekten bağımsız kılar.
  • Cenab-ı Allah'tan başka fayda veya zarar veren bir güç ve kudret olmadığını bilir. Başarı için Allah Azze ve celle'nin hoş görmeyeceği çarelere başvurmaz. Kendisine düşen görevin çalışıp gayret etmekten ibaret olduğunu bilerek hareketlerini düzenler.
  • Allah Azze ve celle'nin bütün duaları işittiğini bilir, her zaman Cenab-ı Allah'a sığınır ve güvenir. Böylece her türlü zorluğun üstesinden gelme gücü kazanır.
  • Yaratılış amacını, nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilir ve kendisini güvende hisseder.

  • Allah Azze ve celle'nin bütün güzel isim ve sıfatlarını bir kul olarak kendine rehber ednir ve bu güzel sıfatların gereğiyle donanarak olgun bir insan olmaya çalışır.