Allah rızası için okunacak dua

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 21 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Allah Rızası İçin Dua

  Yanıp-sönen bütün nurların ışık kaynağı.. Kendi Kendine var, varlığıyla da zaman ve mekân üstü., her an binleri, yüzbinleri var eden., onlarla varlığını gösteren., onlarda gözettiği hikmetlerde meşîet ve ilmini hatırlatan., her şeyi değiştirerek değişmezliğini iş'âr eden., hedef eksenli yürüyenlere eşya ve hadiselerin sırrını ve yolların büyüsünü fısıldayan Rabbimize, O'nun kainatın üzerinde parıldayıp duran tecellileri adedince hamd ve şükür; nübüvvet silsilesinde vücudu Hakk'a en açık burhan.. Hazreti Zat'ın ilk mir'at-ı mücellâsı.. ilahî sıfatların en şeffaf mahall-i tezahürü., kâlî ve hâlî, Hakk'ın en fasih tercümanı, Allah'ın cihanda mücessem rahmeti ve bizlere lütuf ve nimetlerini tamamlamasının remzi Efendimiz (aleyhisselam)'a, âline, ashabına çöllerdeki kum taneleri ve deryalardaki su damlaları adedince salât ü selam ediyor, ihtiyaç ve ızdırarları son noktaya ulaşmış muhtaç ve muztarlar olarak Rabbimizin inayet kapısını bir kere daha çalıyoruz:

  Ey güzel isimlerinden birisi de 'Eman' olan ve kullarına her zaman emniyet va'deden Yüceler Yücesi Rabbimiz! Biz âciz kullarını da korktuklarımızdan emin eyle., ihtiyacımız olan şeyleri lütfet., bizi, ihsan ü atân ile lütuflara boğduktan sonra onlardan mahrum etmek suretiyle cezalandırma...
  Senden hoşnutluğunu talep ediyoruz. Bir kere 'Ben sizden razı oldum' dedikten sonra, ne olur daha bize gazabınla muamele etme., hadiselerin mahiyet-i nefsi'l-emriyelerine muttali olabileceğimiz şekilde gözlerimizi hakka'l-yakîn ufkuna aç., bizi tevekkül ve teslim mevhibelerinle öyle donat ki, sadece Sana karşı mehafet ve mehabet hisleriyle dolalım; dolalım da Senden başka hiç kimseye karşı bir korkumuz olmasın., başka yerlere değil, sadece Senin ulu dergahına yönelelim ve başka kapılarda değil yalnızca Senin kapında dilencilikte bulunalım.

  Ya Râb! Senin hududu olmayan merhametine sığınıyor ve "bazı yüzlerin ağardığı, bazılarının da karardığı" o dehşetli mahşer gününde bizi yüzü ağaranlardan eylemeni ve ebrar ve mukarrebînin seyyidi olan Efendiler Efendisi'nin sancağı altında biraraya gelen dostlarının arasına almanı diliyoruz.
  Rab olarak Senden razı olanların ve Senin kendisinden razı olduğun kullarının en mükemmeli, Nebiy-yi zîşan Efendimiz'e, kadr u kıymetleri pek yüce hane halkına ve ashabına niyazımızın sonunda bir kere daha salât ü selam ediyor ve semaya doğru kalkan ellerimizin geri boş dönmeyeceğini ümid ediyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!

  Yüce Allahımız! Sen Zatıyla kâim olup başkasına muhtaç olmayan yegane varlıksın ve Sen'den başka her şey Sen'in kayyumiyetine (ayakta tutmana) muhtaçtır. Yine Sen sıfât-ı sübhaniyen (mukaddes ve münezzeh sıfatların) ile her şeyi kuşatansın ve bütün kevn ü âlem Sen'in bu ihata dairen içinde bulunmaktadır. Esma-i hüsnası (güzel isimleri) ile kainat üzerinde tecellilerde bulunan ve bütün eşya, tecellilerinin karelerinden ibaret olan Zat-ı Ecell-i A'lâ da Sensin.

  Rabbimiz! Bizi nezdinden göndereceğin bir ruh ve garazsız,
  ivazsız Sen'in muhabbetine ulaştıracak bir marifetle te'yîd buyur.,
  kalbimizde dolaylı ya da doğrudan Sen'in rızana
  ulaştırmayan/ulaştırmayacak olan sevgiler varsa onları da sil süpür.. havâss-ı zahiremizi ve batmamızı (tatmak, görmek., gibi duyularımızı ve hayal, hafıza., gibi kalbe bağlı duygularımızı) Sen'in emrine muhalefetten muhafaza eyle!

  Rabbimiz! Bütün bunları dilenirken yine Sen'in gazabından rızana sığınıyor, rahmetine iltica ederek cezalandırmandan rahmaniyet ve rahimiyetine kaçıyoruz ne olur göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefislerimizle başbaşa bırakma!

  Duamızın sonunda âlemlere rahmet olarak irsal buyurduğun İnsanlığın Efendisi'ne, ehl-i beytine ve ashab-ı güzînine bir kere daha salât ü selam ederek bunları hiç tükenmeyen hazinelerinden bize bahşetmeni diliyoruz. Reca duygularımıza mukabelede bulun ve bizi eli boş geri dönen bahtsızlardan eyleme...