Soru Allah kaç peygamber göndermiştir?

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 10 Ocak 2019 başlatılmıştır.

  1. Lasey

    Lasey Admin


    Dünyaya kaç peygamber gönderilmiştir?

    Kuranda çeşitli ayetlerde bazı peygamberlerin isimleri zikredilmeli birlikte haklarında bilgi sahibi olmadığımız peygamberlerin mevcudiyetine de işaret edilmiştir. Bu sebeple peygamberlerin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir. İbn Kesîr (ö. 774/1373) Kur’an’da isimleri geçmeyen peygamberlerin geçenlerden kat kat fazla olduğu görüşündedir. Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) Müsned’inde enbiyânın sayısının yüzyirmidörtbin iken bunlardan üçyüzonüçünün Resul olduğunu bildiren bir rivayet mevcuttur. Bu rivayeti dikkate alarak bazı kaynaklarda Müslüman tarihçilerin, nebilerin sayılarının yüzyirmidörtbin, Resullerin de üçyüzonüç olduğunda icmaa vardıkları kaydedilmiştir. Peygamberlerin hepsinin Allah tarafından gönderildiğini kabul etmenin, onların sayısını Allah’a bırakmanın uygun olacağı, belli bir sayının kabulü halinde, asıl sayının bundan fazla veya eksik olması ihtimalinin bulunduğu, bu durumda bazı peygamberleri kabul edilen sayının dışında bırakmak veya bazılarını peygamber olmadığı halde sayıya dahil etmek gibi bir yanlışa düşüleceği söylenmiştir ki, bu görüş Kur’an’ın beyanı açısından isabetli görünmektedir.