Aile Mutluluğu İçin Dua

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Eylül tarafından 24 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Aile huzurunu sağlamak ayrıca aile arasındaki geçimsizliği önlemek için şu duaları okunması önerilir.
  [1 Fatifa, 3 İhlas] okunularak sevabı Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam
  ’in ruhuna hediye edilir.

  Sonra sabah ve akşam :
  Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym

  Yedişer kez okuyan bir kimse mutlu ve mesut bir aile hayatı geçirir.Dünyanın sıkıntısından kurtulur.Huzurlu bir hayat elde eder.

  Saf Suresini 70 kez okuyan kimse aile huzursuzluğundan kurtulur.

  Bismillahirrahmânirrahîm
  [ Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ve huvel’aziyzulhakiymu. Ya eyyuhelleziyne amenu lime tekulune ma la tef’alune. Kebure makten ‘ındallahi en tekulu ma la tef’alune. İnnallahe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebiylihi saffen keennehum bunyanun mersusun. Ve iz kale musa likavmihi ya kavmi lime tu’zuneniy ve kad ta’lemune enniy resulullahi ileykum felemma zağu ezağallahu kulubehum vallahu la yehdiylkavmelfasikıyne. Ve iz kale ‘ıysebnu meryeme ya beniy israiyle inniy resulullahi ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati ve mubeşşiren biresulin ye’tiy min ba’diy-ismuhu ahmedu felemma caehum bilbeyyinati kalu haza sıhrun mubiynun. Ve men azlenu mimmeniftera ‘alellahilkezibe ve huve yud’a ilel’islami vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. Yuriydune liyutfiu nurallahi biefvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihelkafirune. Huvelleziy ersele resulehu bilhuda ve diynilhakkı liyuzhirehu ‘aleddiyni kullihi velev kerihelmuşrikune. Ya eyyuhelleziyne amenu hel edullukum ‘ala ticaretin tunciykum min ‘azabin eliymin. Tu’minune billahi ve resulihi ve tucahidune fiy sebiylillahi biemvalikum ve enfusikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune. Yağfir lekum zunubekum ve yudhılkum cennatin tecriy min tahtihel’enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati ‘adnin zalikelfevzul’azıymu. Ve uhra tuhıbbuneha nasrun minallahi ve fethun kariybun ve beşşirilmu’miniyne. Ya eyyuhelleziyne amenu kunu ensarallahi kema kale ‘ıysebnu meryeme lilhavariyyiyne men ensariy ilellahi kalelhavariyyune nahnu ensarullahi feamenet taifetun min benuy israiyle ve keferet taifetun feeyyednelleziyne amenu ‘ala ‘aduvyihim feasbehu zahiriyne. ]