Biyografi Ahi Çelebi Kimdir? Kısaca Hayatı

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Lasey tarafından 4 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Ahi Çelebi Kimdir?

  Ahi Çelebi (1522)

  Fatih, II. Bayezid, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde yaşamış ünlü Türk tabiplerindendir.

  Asıl adı Mehmed olan Ahi Celebi, 1432 yılında doğmuştur. Babası Kastamonu’da Candaroğullarından İsmail Bey’in yanında hekimlik yapan Kemaleddin isminde bir tıp bilgini idi. Fatih’in Kastamonu’yu fethi üzerine İstanbul’a gelen Tabip Kemaleddin burada bir muayenehane açarak ve mesleğini sürdürmüş bu arada oğlu Ahi Çelebi’nin yetişmesi için gayret göstermiştir. İlk tahsilini babasında yapan Ahi Çelebi daha sonra devrin meşhur hekimlerinden dersler alarak yetişmiş, gayret ve çalışkanlığı sebebiyle kısa zamanda kendini göstererek önce Fatih Darüşşifası’nda başhekim, II. Bayezid zamanında da hekimbaşlılığına getirilmiştir.

  Dört yıl kadar bu görevde kalan Ahi Çelebi Sultanın vefatı üzerinde bir süre görevinden azledildiyse de Yavuz tarafından tekrar Başekimliğe getirilmiş ve onunla birlikte Mısır Seferine katılmıştır. Yavuz’un sekiz yıllık saltanatı sırasında da görevini başarıyla sürdüren Ahi Çelebi onun vefatı üzerine vazifesinden alınmış ve kanuni döneminin başlarında, yaşı doksanı geçmiş olduğu halde kahire’de vefat etmiştir. Kabri imam-ı Şafi türbesi yakınındadır.

  Ahi Çelebi’nin Osmanlı tıbbında öne çıkmasının sebebi “Risaley-i hasatu’l-kılye ve’l-mesane” isimli eseridir. Türkçe olarak kaleme alınan bu eserde böbrek ve mesane taşlarına ait bilgiler verilmekte, bunların doğurduğu rahatsızlıkların giderilmesi için tedbirler önerilmektedir. Onun tıbba dair başka eserleri, Edirne ve İstanbul’da yaptığı bir çok hayratı vardır.