Hanımlara özel Adetliyken Kuran Okunur mu?

Konusu 'Hanımlara özel' forumundadır ve Adile tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

  1. Adile

    Adile Admin

    Adetliyken Kuran Okunur mu
    Adetli bir kadın Kur'an okuması ve eline alması, camiye girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir. Bu konuda Adetli Hanım cünüp kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler, dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler. Mâlikî fakihleri ise, bazı sahâbe ve tâbiîn âlimlerinden rivayet edilen görüşlerin desteğiyle, kadınların Adetli dönem içinde Kur'an okuyabileceğini, fakat Adet kanı kesildiği andan sonra gusledip temizleninceye kadar cünüp halinde olup Kur'an okuyamayacağını belirtmişlerdir. İbn Hazm bu koşul da aramaz. Mâlikîler ve İbn Hazm birlikte bir grup İslâm bilgini, cünüplük halinin iradî, hayızın ise gayri iradî oluşundan hareketle hayızlı kadın lehine bir tercih yapmayı gerekli görmüş, özellikle Mâlikîler kadınların Kur'an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir.

    Adetli kadının adet nedeniyle ibadet edememesi, Kur'an okuyamaması dinin kendisine tanıdığı bir muafiyettir. Bu ibadetleri yapamadığı için dinî bir sıkıntı, eksiklik ve sorumluluk duyması yersizdir. İbadetlerde sayı ve süreden ziyade niyet ve fikrî-ruhî yoğunluk önemlidir. Fakat Kur'an öğretimi ve öğrenimi ile meşgul olan kadınlar, hatta mazeret beyan etmesinin kendisini zor durumda bırakacağı bir ortamda bulunan kadınlar yukarıdaki bilgiden yararlanarak hayızlı oldukları halde kuran'ı ellerine alıp, Kur'an okuyup dinleyebilirler.