Acelecilik ile ilgili hadisler

Konusu 'Hz.Muhammedin hadisleri' forumundadır ve Beyza tarafından 3 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Acelecilik ile ilgili hadisi şerif

  Resulullah (sav) buyurdular ki: "Karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce, hayırlı ameller işlemede acele edin. O fitne geldi mi kişi mü`min olarak sabaha erer de kafir olarak aksama girer. Mü`min olarak akşama erer de kafir olarak sabaha ulaşır; dinini basit bir dünya menfaatine satar."Ebû Hüreyre - Kütübü sitte hadis no: 4773

  Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yedi şeyden önce amelde acele edin" Unutturucu fakirliği mi bekliyorsunuz? Tuğyan ettirip azdırıcı zenginliği mi bekliyorsunuz? İfsad edici hastalığı mı bekliyorsunuz? Aklınızı götürecek ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz? Ani ölüm mü bekliyorsunuz? Deccali mi bekliyorsunuz. Bu beklenen garib bir şerdir. Yoksa kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyamet ise hepsinden kötü, hepsinden daha acıdır." Ebû Hüreyre - Kütübü sitte hadis no: 5372

  Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her peygamberin müstecab (Allah`ın kabul edeceği) bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etti. Ben ise bu duamı Ahiret gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım (kullanmayı ahirete bıraktım). Ona inşaallah, ümmetimin şirk koşmadan ölenleri nail olacaktır." Ebû Hüreyre - Kütübü sitte hadis no: 5089

  Abdulmüheymin İbnu Abbas İbni Sehl İbni Sa`d es-Saidi, babası tarikiyle dedesinden naklediyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Teenni, Allah Teala`dandır, acele de şeytandan." Abdulmüheymin İbnu Abbas - Kütübü sitte hadis no: 5843

  Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka vermede acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez." [Rezin tahriç etmiştir. (Camiu`s-Sagir şerhi Feyzu`l-Kadir`de mevcuttur) 3, (195) Ali - Kütübü sitte hadis no: 3262

  Resulullah (sav) buyurdular ki: Yolculuk azabtan bir parçadır, herbirinizin yiyeceğine, içeceğine, uykusuna mani olur. Öyleyse işini bitiren, ailesine dönmede acele etsin." Ebû Hüreyre - Kütübü sitte hadis no: 2197

  Resulullah (sav)`ın şu sözünü rivayet etmiştir: "Hacc yapmak isteyen acele davransın." İbnu Abbas - Kütübü sitte hadis no: 1178

  Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden her birinizin du`âsı isti`câl edilmedikçe kabûl olunur: İnsan (acele eder de) "Du`â ettim de kabûl olunmadı" der. Ebû Hüreyre - Sahihi buhari hadis no : 2149

  Resulullah (sav) buyudular ki: "acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi." (Müslim`in diğer bir rivayeti şöyledir: "Kul, günah talebetmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icabet görmeye (kabul edilmeye) devam eder." Tirmizi`nin bir diğer rivayetinde şöyledir: "Allah`a dua eden herkese Allah icabet eder. Bu icabet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur, yeter ki günah taleb etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun.") Ebû Hüreyre - Kütübü sitte hadis no: 1782


  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Akşam yemeğiniz önünüze konduğu vakit, akşam namazını kılmadan yemeğe başlayınız. acele edip de yemeğinizi bırakmayınız. Enes b. Mâlik - Sahihi buhari hadis no: 391: 2149