Biyografi Abdullah ibni mesud hayatı

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 23 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Abdullah Bin Mesud ashab-ı kiramın büyüklerinden.
  Künyesi Ebu Abdullah yada Ebu Abdurrahman'dır.
  Babası Mesud , Annesi Ümm-i Abd'dır.
  İbn-i Mesud ve İbn-i Ümm-i Abd isimleriyle meşhur olmuştur.
  İlk iman edenlerin altıncısıdır.
  Mekkeli olup, doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
  652 (H. 32)de Medine'de vefat etmiştir.
  Kabri Cennet-ül-Baki Kabristanındadır.

  Müslüman olmadan önce Ukbe bin Ebu Mu'ayt'ın koyunlarını güderdi. Bir gün koyun güderken Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam ve hazret-i Ebu Bekir kendisinden süt istediler. Süt olmadığını söylemesi üzerine, Peygamber efendimiz hiç yavrulamamış bir koyunun memesini sıvazladı, meme derhal şişti ve bol süt verdi. Bunu gören Abdullah Bin Mesud derhal Müslüman olup, Müslümanların altıncısı olma şerefine nail oldu. Müslüman olduktan sonra Ukbe'nin yanından ayrıldı ve Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam'ın hizmetine girdi. Kur'an-ı kerimi öğrendi. Pek çok hadis-i şerif dinledi ve ezberledi. Sahabe ve Tabiinden pek çok kimse ve hatta Ebu Hüreyre ile İbn-i Abbas bile kendisinden hadis-i şerif rivayet etmişlerdir. Hayatta iken Cennet'le müjdelendi.Yani her ne kadar ihtilaflı olsada aşerei mübeşşereden olduğu zikredilmiştir .

  Kur'an-ı kerimi açıktan okuyan ilk sahabi: Abdullah Bin Mesud

  Mekke'de Kur'an-ı kerimi ilk kez sesli olarak açıktan okuyan Abdullah Bin Mesud idir. İnanmayanlar, kendisine çok eziyet ve işkence yapmışlardır. O, bundan vazgeçmedi. İşkenceler dayanılmayacak hale gelince izin ile iki kez Habeşistan'a hicret etti. Bedr, Uhud, Hendek, Yermük ve de diğer gazalara iştirak etmiştir. Hepsinde büyük kahramanlık ve fedakarlık gösterdi. Bedr Harbinde müşriklerin en azgını olan Ebu Cehl'i öldürdü. Miladi 641 (H. 20) yılında Küfe kadılığına tayin olundu. Orada hazine muhafızlığı da yaptı.

  Hazret-i Ömer (r.anh) İran toplumuna yazdığı mektupta; "İbn-i Mes'ud'u yanımda alıkoymayarak sizi kendime tercih ettim." demiştir. Hazret-i Osman'ın son zamanlarında Medine'ye döndü. 653 (H.32)te 60 yaşının üzerinde olduğu halde vefat etmiştir. Abdullah bin Zübeyr ile oğlu, techiz ve tekfin ettiler. Cenaze namazını hazret-i Osman kıldırdı. Vasiyeti üzerine Cennet-ül-Baki Kabristanına defnedilmiştir. Abdullah Bin Mesud , Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam'ın huzurunda, sık bulunurdu. O derece ki, Resul-i ekremin Ehl-i beytinden olduğu sanılırdı. Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam eşyalarını taşırdı. Onlara hürmetinden çok güzel giyinirdi. 70 sureyi Resulullah'ın mübarek ağızlarından işiterek ezberlemiştir. Asım, Hamza, Kisai, Halef, A'meş gibi meşhur kıraat imamlarının silsilesi İbn-i Mes'ud'da son bulmaktadır.

  Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam Abdullah Bin Mesud'u Kur'an-ı kerim öğretenlerin başında sayardı. "Kur'an-ı kerimi, İbn-i Mesud , Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'den öğrenin!" buyururlardı. Resul-i ekrem Kur'an-ı kerimi ondan dinlemeyi çok severdi. Bir gün "Nisa suresini oku, dinleyelim." buyurdu. İbn-i Mes'ud; "Kur'an-ı kerim size indi. Biz O’nu sizden okuduk ve sizden öğrendik." dedi. Resul-i ekrem; "Evet öyledir. Ancak ben Kur'an-ı kerimi başkasından dinlemeyi severim." buyurdu. Abdullah Bin Mesud okumaya başladı mealen; "Halleri ne olacak? Her ümmetten bir şahit getireceğimiz zaman..."(Nisa suresi: 41) ayet-i kerimesine gelince, Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam'ın mübarek gözlerinden yaşlar boşandı.

  Abdullah Bin Mesud , hadis ilminde en büyük alimlerdendir. Hadis rivayetinde çok büyük hassasiyet göstermiştir. 848 hadis-i şerif rivayet etmiiştir. Bildirdiği hadislerin çoğu Ahmed bin Hanbel'inMüsned adlı kitabında toplanmıştır. Buhari ve Müslim, Abdullah Bin Mesud'un 64 hadisini ittifakla Sahihlerine almışlardır. Ayrıca Buhari 21, Müslim 35 hadisini müstakil olarak almıştır.